ST: Krajský súd v Bratislave povolil odklad vykonateľnosti rozhodnutia Rady PMÚ SR

Tlačový servis  /  14. 02. 2006, 16:44

Spoločnosť Slovak Telecom podala dňa 27. januára 2006 žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o rozklade Rady Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR) zo dňa 21.12.2005 na Krajskom súde v Bratislave.

Ide o druhostupňové rozhodnutie Rady PMÚ SR ohľadne zneužitia dominantného postavenia, ktoré podľa úradu spočíva v neposkytovaní prístupu k sústave miestnych vedení ako unikátnemu zariadeniu. Súčasťou žaloby bol aj "Návrh na vydanie uznesenia o odložení vykonateľnosti rozhodnutia Rady Protimonopolného úradu SR o rozklade zo dňa 21.12.2005".

Krajský súd v Bratislave sa zjavne stotožnil so žalobou našej spoločnosti a dňa 8. februára 2006 povolil odklad vykonateľnosti napadnutého druhostupňového rozhodnutia PMÚ SR. Spoločnosť Slovak Telecom obdržala rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave v utorok 14. februára 2006. Slovak Telecom nie je momentálne povinný zaplatiť pokutu 885 miliónov Sk v lehote stanovenej PMÚ SR až do právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave o žalobe.

Neprehliadnite: