Daňové priznanie jednoducho – Alfa

Július Pastierik  /  20. 02. 2006, 00:00

Potrebujete podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby? Alebo potrebujete jednoduché účtovníctvo zadarmo? Potom vyskúšajte žilinský program Alfa.

Pretože si veci rád zjednodušujem, na začiatku roku som sa začal obzerať po nejakom programe, ktorý by mi pomohol vypísať daňové priznanie. Zároveň ma poprosil sused, aby som mu pomohol s jeho jednoduchým účtovníctvom, pretože ešte stále nemá počítač. Pravdaže, všetko sme potrebovali riešiť pomocou vhodných freeware programov.

Vzhľadom na uvedené požiadavky nás najviac oslovil program Alfa zo žilinskej firmy Kros. Tento program predstavuje profesionálny nástroj na vedenie komplexnej ekonomickej agendy firmy, ktorá účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva. Nie je to však iba účtovníctvo, ale nájdeme tu zabudované aj skladové hospodárstvo, fakturáciu a pod. Freeware verzia umožňuje účtovať pre dve samostatné firmy, čo nám so susedom presne vyhovuje. Oproti platenej verzii tu nájdeme niekoľko obmedzení (max. 500 dokladov so súčtom zdaniteľných príjmov 200.000 korún a v skladovom hospodárstve max. 250 pohybov), takže tento program je určený najmä pre menších podnikateľov.

Alfa peňažný denník

V oblasti účtovníctva nám program ponúka všetky evidencie, ktoré v sústave jednoduchého účtovníctva potrebujeme – peňažný denník, evidenciu záväzkov a pohľadávok, evidenciu krátkodobého a dlhodobého majetku (pochopiteľne, vrátane odpisov), evidenciu DPH, bankové účty, pokladnice a ceniny. Z týchto údajov môžeme robiť rôzne prehľady, štatistiky a výkazy. Zadané údaje môžeme opravovať aj spätne, takže aj tí, ktorým účtovníctvo nie je až také blízke sa nemusia báť s programom pracovať.

V oblasti skladového hospodárstva môžeme používať viacero nezávislých tovarových a materiálových skladov, pričom máme k dispozícii dva spôsoby sledovania cien – priemernými hodnotami alebo zásobníkovou metódou FIFO. Pravdaže, aj v skladoch môžeme prevádzať spätné opravy. Ako zaujímavý doplnok môžeme hodnotiť možnosť prepojenia na elektronické pokladnice EURO.

Alfa kalendár úloh

V programe ďalej nájdeme aj niekoľko nadstavbových modulov, medzi ktoré môžeme zaradiť fakturáciu, ktorá je, pochopiteľne, prepojená na evidenciu pohľadávok, DPH, cenník služieb a sklad. V rámci sledovania majetku nájdeme ako nadstavbu evidenciu súkromných aj firemných vozidiel vrátane knihy jázd. Podobnú službu nám poskytuje aj evidencia cestovných príkazov. V tejto súvislosti nájdeme v programe aj niekoľko preddefinovaných číselníkov, z ktorých spomeňme aspoň číselník diét v jednotlivých štátoch Európskej únie a číselník vzdialeností medzi mestami. Ako posledný doplnok nájdeme napokon v programe Alfa zabudovaný kalendár úloh s možnosťou automatického pripomínania.

Osobitnou časťou je následne program pre výpočet daňového priznania z príjmu fyzických osôb. Daňové priznanie typu „A“ môžeme robiť pre neobmedzený počet osôb. Daňové priznanie typu „B“ je však zviazané s programom Alfa a preto ho môžeme urobiť iba pre dvoch ľudí. Pri jeho vytváraní musíme mať v programe Alfa vytvorenú firmu, aj keď nebudeme používať ostatné časti tohto programu. Po vypísaní príslušných údajov nám stačí toto priznanie vytlačiť, podpísať a odniesť, pretože jeho vzor nevytvorila firma Kros ale daňové riaditeľstvo a preto ho aj plne akceptuje.

Intern
et: www.kros.sk

Alfa daňové priznanie


Neprehliadnite: