Cisco svetovým lídrom v predaji kancelárskych telefónnych systémov

Tlačový servis  /  08. 02. 2006, 19:54

Nahrádzanie klasických technológií sieťami založenými na IP sa postupne na celom svete stáva štandardom. Aj na Slovensku je IP telefónia akceptovaná a neustále sa rozširuje. Tradičné telefónne linky, ktoré sa používali pri hlasovej komunikácii vyše 50 rokov, nahrádza čoraz viac firiem telefónmi založenými na technológii internetového protokolu.

V roku 2005 malo Cisco v celosvetovom meradle najväčší, 17.9 percentný podiel na tržbách za kancelárske telefónne systémy. "Toto je dôkazom špecifickej premeny trhu," povedal Don Proctor, senior viceprezident pre oblasť hlasových technológií spoločnosti Cisco. "Obchod s čisto hlasovými prístrojmi končí. Všetko smeruje k sieťam pre integrovanú komunikáciu."

Rok 2005 aj na Slovensku potvrdil skvelé predpoklady pre rýchle  šírenie IP telefónie“, hovorí Marcel Rebroš, generálny riaditeľ spoločnosti Cisco Systems Slovakia, „V Bratislave je prvý IP hotel v rámci ČR a SR, a nedávno sme otvorili aj prvé kompetenčné centrum pre IP telefóniu, kde si zákazníci môžu prínosy a fungovanie IP telefónie overiť v reálnych podmienkach“.

Cisco sa začalo zaoberať hlasovými technológiami v roku 1998, keď použitie sietí na uskutočňovanie telefonických hovorov bolo iba záujmom technických nadšencov. Na určitý čas sa potom prenos hlasu cez IP (voice-over-IP) stal prostriedkom na realizáciu bezplatných dlhotrvajúcich hovorov. Tieto hovory však boli nekvalitné a nespoľahlivé, a teda neboli profesionálne použiteľné. Využitím svojich poznatkov z oblasti sietí sa odborníkom z Cisco Systems podarilo zlepšiť kvalitu a schopnosti VoIP a dokázať to, čo dokázali v oblasti prenosu údajov: zefektívniť ich z hľadiska nákladov a zjednodušiť ich používanie.

Nárast firemných telefónnych systémov založených na IP je rýchly a tento trend bude zrejme pokračovať. Ročné príjmy spoločnosti Cisco sa zvyšujú vplyvom predaja jej výrobkov z oblasti IP komunikácie, minulý rok to bolo o viac ako 45%. Jeremy Duke, prezident spoločnosti Synergy Research, tvrdí, že tento trh bude počas nasledujúcich piatich rokov naďalej rásť aspoň o 20 až 30 percent ročne. "V skutočnosti každý CIO dnes vie, že všetky PBX, ktoré kúpi budú založené na IP," dodáva Proctor. "To nie je otázka že či, ale kedy."

Zatiaľ čo telefónne systémy založené na IP raketovým nástupom obsadili trh, Cisco si jasne vybudovalo vedúce postavenie. Cisco je jediným dodávateľom IP PBX (IP pobočková ústredňa), ktorý umiestnil svoje výrobky k viac ako 5,000 užívateľom a do korporácií ako napríklad IBM, Ford, Boeing či Bank of America, kde v každej sa nachádza viac ako 100,000 Cisco telefónov.

Takéto rozsiahle inštalácie by neboli možné s klasickými analógovými systémami. Každá pobočka by vyžadovala vlastné hardvérové zariadenie, ktoré by riadilo telefóny v lokálnych kanceláriách a bolo by ťažké poprepájať vzájomne všetky zložky a vytvoriť homogénny systém. "Vo svete IP všetky tieto problémy zmiznú," povedal Proctor, “nie je potrebné nič okrem softvéru, ktorý môže z centra riadiť IP telefóny vo všetkých kanceláriách pripojených k podnikovej sieti.“

Cisco predbehlo ostatných predajcov IP hlasovej komunikácie vďaka ponuke komplexných produktov, ktoré sú integrované do ostatných sieťových produktov spoločnosti, ako sú prepínače (switches) a smerovače (routers), čo umožňuje používať IP telefóny s takou podporou, akou sú rozšírená bezpečnosť, regulácia šírky pásma a monitorovanie systému.

Revolúcia v oblasti kancelárskych IP telefónov zasiahla takmer všetky oblasti podnikania, od finančných firiem a vzdelávacích inštitúcií až po maloobchodníkov a nemocnice. Výnimkou nie sú ani niektoré malé firmy s menej ako 50 zamestnancami.

Neprehliadnite: