TEMPEST: Obhájenie certifikátu kvality

Tlačový servis  /  08. 02. 2006, 11:02

Spoločnosť TEMPEST a.s. už po tretíkrát úspešne obhájila certifikát zhody systému manažérstva kvality s medzinárodnou normou ISO 9001: 2000.

Spoločnosť TEMPET a.s. poskytujúca platformovo nezávislé komplexné riešenia v oblasti info-komunikačných technológií (ICT) má vybudovaný Systém Manažérstva Kvality (SMK) podľa medzinárodného štandardu ISO 9001, ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť RWTÜV Systems GmbH z nemeckého Essenu.

V januári 2006 spoločnosť úspešne absolvovala recertifikačný audit zhody systému manažérstva kvality s medzinárodnou normou ISO 9001: 2000. Certifikačná spoločnosť RWTÜV Systems GmbH potvrdila obhájenie tohto certifikátu na ďalšie tri roky.

Systém je implementovaný pre oblasť informačných a komunikačných riešení - vývoj softvéru, predaj, inštalácia, poradenstvo a servis informačných a komunikačných systémov.

Certifikát je dôkazom procesného riadenia v spoločnosti, riadenej kontroly účinnosti a efektívnosti procesov , ich dokumentácie a neustáleho zlepšovania.

Viac sa o politike a cieľoch kvality spoločnosti TEMPEST a.s., dozviete na www.tempest.sk, kde je publikovaný i certifikát kvality.

Neprehliadnite: