LCS Slovensko a SunSoft Plus – nové partnerstvo na trhu IT systémov

Tlačový servis  /  08. 02. 2006, 10:40

Vedúci predstavitelia spoločností LCS Slovensko, s.r.o. a SunSoft Plus, s.r.o. v týchto dňoch pristúpili k podpisu dohody o úzkej spolupráci v oblasti predaja informačných systémov. Týmto rozhodnutím ponúkajú svojim partnerom možnosť rozšírenia ich produktového portfólia o rad ďalších kvalitných produktov a služieb.

Obe spoločnosti na trhu informačných technológií úspešne podnikajú už niekoľko rokov. Nadviazanie ich spolupráce v poskytovaní služieb v oblasti informačných systémov a IT vybavenia rôznych firiem možno preto považovať za prirodzenú cestu ich ďalšieho rozvoja a prispôsobeniu sa potrebám na trhu informačných technológií. Počiatočné rokovania z decembra minulého roku sa v tom novom zintenzívnili a následne boli budúce spoločné aktivity potvrdené aj zmluvne.

„Ku rozhodnutiu o vzájomnej  spolupráci našich spoločností sme pristúpili preto, aby sme naše doteraz poskytované služby ešte viac skvalitnili a naši zákazníci získali ešte rýchlejšie odozvy na svoje požiadavky.“ hovorí pán Peter Dřízhal, riaditeľ spoločnosti LCS Slovensko, s.r.o.

„ Možno s istotou predpokladať, že rozšírenie portfólií oboch firiem prinesie najviac pozitív práve užívateľom informačných systémov. Spoločný produktový rad bude totiž obsahovať informačné systémy pre všetky druhy a veľkosti podnikov, od najmenších živnostníkov až po veľké korporácie.“ dopĺňa Ing. Norbert Kustra, riaditeľ spoločnosti SunSoft Plus, s.r.o.

Od novej spolupráce môžu súčasní aj budúci partneri a zákazníci očakávať ponuku efektívnych riešení pre ich podnikanie, komplexné informačné systémy od jedného zdroja či možnosť prechodu na systém vyššej rady pri rozšírení podnikania.

Neprehliadnite: