Dialery – strážime si telefónny účet

Juraj Grečnár  /  23. 12. 2005, 00:00

Napriek tomu, že v súčasnosti stúpa počet používateľov pripojených k internetu prostredníctvom xDSL alebo bezdrôtového pripojenia, stále mnohí používajú pripojenie cez dial-up. Nočnou morou každého „modemistu“ sú dialery. Čo sú dialery, ako sa proti nim brániť a čo robiť, ak je už „zabývaný“ vo vašom počítači sa dozviete v tomto článku.

Čo je to dialer
Dialer je (väčšinou) malá aplikácia, ktorá po inštalácii do počítača zmení nastavenia vytáčaného pripojenia tak, aby smerovalo na ním predurčené číslo. K tomu, aby si užívateľ nič nevšimol často využíva rôzne triky. Medzi najčastejšie patrí napríklad vypnutie reproduktoru modemu, aby užívateľ nezachytil odpojenie a následné vytáčanie dlhého čísla.

 

Ako sa môže dostať do počítača
Dialery sa najčastejšie šíria prostredníctvom internetových stránok poskytujúcich obsah nevhodný do 18 rokov. Spoplatňujú tak prístup - namiesto toho, aby používateľ zaplatil priamo autorovi stránky, zaplatí až po príchode účtu za telefón, ktorý môže narásť do desať- či státisícových súm.
Pokiaľ si teraz poviete, že vy nemôžete mať v počítači dialer, lebo nenavštevujete podobné stránky, ste na omyle. Dialery sa totiž často šíria spolu s trójskymi koňmi či softvérom pochybného pôvodu.

 

Zisťujeme prítomnosť dialera
Pokiaľ máte podozrenie na prítomnosť dialera vo vašom počítači, môžete si to overiť aj nasledovnými metódami:
Kontrola vytáčaného čísla - pozorne sledujte, aké číslo počítač vytáča. Pokiaľ nie je zobrazené na obrazovke, môžete si ho overiť napr. cez Ovládací panel.
„Zvuková" kontrola - pokiaľ váš modem pri vytáčaní vydáva tón zodpovedajúci vytáčanému číslu, skúste pozorne počúvať, či nevytáča dlhšie číslo ako pôvodné (dialery používajú najmä audiotexové a zahraničné čísla, takže je počuť rozdiel medzi klasickým číslom na pripojenie - napr. 01900 a iným číslom - napr. 00421555123456)
Kontrola procesov - mnoho dialerov necháva spustený skrytý proces, ktorý kontroluje, či nebolo číslo používateľom zmenené.
Antivírusy a antispyware - aj keď nie sú tieto aplikácie primárne určené na likvidovanie dialerov, mnohé z nich obsahujú vo svojej databáze aj vzorky týchto aplikácií.

 

Mám dialer, čo teraz?
Ak ste zistili, že máte v počítači aktívny dialer, odporúčam nasledovné kroky k jeho odstráneniu:
• Ak ste pripojený, odpojte sa od internetu a overte, či dialer opäť nenadviaže spojenie - nie je na škodu dočasne vytiahnúť telefónny kábel z modemu.
• Spustiť dôkladnú antispyware a antivírusovú kontrolu.
• Po odstránení reštartovať počítač a skontrolovať ho opäť.
Používať programy ako Connection Meter, OptimAccess Dial a podobné, ktoré zabraňujú dialerom v zmene čísla.

Pokiaľ bol dialer vo vašom systéme dlhšiu dobu, môžete očakávať tiež vysoký telefónny účet. Nanešťasie, Slovak Telecom neprijíma reklamácie tohto druhu, keďže ide o chybu používateľa.

 

Záver
Problémy dialerov sú známe už niekoľko rokov. Mnohí používatelia na ne doplatili veľmi veľkou faktúrou za pripojenie ( > 100 000 Sk ) len preto, že neboli dostatočne oboznámení o bezpečnosti a nástrahách internetu. Týmto článkom som nechcel niekoho vystrašiť, ale upozorniť na stále existujúce nebezpečenstvo.


Juraj Grečnár - grecnar@inet.sk

Neprehliadnite: