LogicaCMG pomáha znižovať emisie aj v Taliansku

Tlačový servis  /  20. 12. 2005, 19:09

LogicaCMG, spolu s lokálnym partnerom E3 International, prispôsobuje taliansky národný register emisií skleníkových plynov požiadavkám európskej legislatívy o emisnom obchodovaní (ETS – Emissions Trading Scheme).

Okrem zásahov do informačného systému ide o podporu podnikov, ktorých sa týka povinnosť znižovať emisie. To zahŕňa vydávanie informačných brožúrok, organizáciu školení a ďalšie služby, vrátane prevádzkovania centra e-mailovej podpory. Emisný register je prevádzkovaný Agentúrou pre ochranu životného prostredia a technické služby (APAT – Agenzia per la protezione dell´ ambiente e per i servizi tecnici) a je v ňom registrovaných viac ako 12 tisíc zdrojov skleníkových plynov.


Jim Tapper, výkonný riaditeľ spoločnosti LogicaCMG pre medzinárodné aktivity v oblasti energetiky a utilít, povedal: „Národné registre sú kľúčové pre ETS, a jeho bezproblémové prevádzkovanie je zase zásadné pre úspech celej obchodnej schémy. Rozhodujúce bude, či budú systémy vo všetkých 25 členských krajinách EÚ plne prevádzkyschopné už na začiatku roku 2006. Verím, že k tomu dokážeme výrazne prispieť. Či už ako firma, ktorá pomáha sprevádzkovať, či prevádzkuje národné emisné registre v niektorých krajinách, či ako poskytovateľ konzultačných služieb a informačných systémov pre jednotlivé podniky. Obzvlášť významné je pre nás v tomto smere partnerstvo so spoločnosťou CarbonSim a využitie jej softvérového produktu EMISSIONS logic.


Domenico Gaudioso z APAT dodal: „Vybrali sme si spoločnosti LogicaCMG a E3 International ako kvôli ich obsiahlym znalostiam problematiky emisií, tak aj kvôli ich schopnosti pomáhať jednotlivým spoločnostiam s ich prípravou na sledovanie emisií tak, aby vyhoveli nárokom EU ETS. Navyše majú vynikajúce skúsenosti s riadením a podporou národných registrov v tak rozdielnych lokalitách, ako je Česká republika a austrálsky Nový Južný Wales.

Neprehliadnite: