Užšie nominácie na ocenenie IT projekt roka 2005

Tlačový servis  /  26. 11. 2005, 10:37

Tradícia udeľovania prestížnych ocenení IT projekt roka pokračuje už piaty rok. Cieľom je oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu 14 projektov. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2005. Prihlásené projekty hodnotila porota z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska využívanosti služby, originálnosti riešenia ako aj podľa referencií projektu. V kategórii IT projekt roka sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledovní riešitelia a ich projekty:


Slovak Telecom, a.s.: Program eSlovakia

Cieľom projektu je akcelerácia informatizácie a internetizácie Slovenska, podpora rozšírenia prístupu k internetu a elektronickým službám, podpora vzdelávania a zvyšovania digitálnej gramotnosti občanov Slovenska a podpora budovania obsahu slovenského internetu prostredníctvom projektov Internet pre školy, Počítače pre školy, InfoKioskov, vzdelávací projekt každom.veku či podporou projektu Infovek.


Slovanet, a.s.: Internet u nás

Cieľom projektu je sprístupnenie vysokorýchlostného internetu aj pre občanov menších miest a obcí Slovenska, ktorí nemajú možnosť rýchleho pripojenia do internetu; postupná internetizácia vidieku.


Orange Slovensko, a.s.: Implementácia technológie EDGE v sieti Orange Slovensko

Cieľom projektu je komfortnejší prístup k mobilným dátovým službám s vyššími prenosovými rýchlosťami ako ďalší vývojový stupeň GPRS služby. Cieľom je tiež poskytnúť možnosť prístupu k mobilným dátovým službám na veľkom území Slovenska – dnes je pokrytie obyvateľstva OSK sieťou EDGE viac ako 70% a viac ako 40% pokrytie územia.


Sociálna poisťovňa: Systém EZU (Systém elektronického zberu údajov)

Cieľom projektu je racionalizácia prípravy a zberu údajov pre účely sociálneho poistenia. Integrácia procesov v Sociálnej poisťovni s procesmi zamestnávateľov.


T-Mobile Slovensko, a.s.: Rýchly internet

Cieľom projektu je „Priniesť broadbandový mobilný internet na vidiek“. „Priniesť mobilný broadband na Slovensko“. Implementácia technológie F-OFDM v pásme 450MHz a uvedenie digitálnej mobilnej broadbandovej siete do komerčnej prevádzky.O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Juraj Sabaka (ITAS), Miroslav Kukučka (MDPT), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (Hospodárske noviny), Ondrej Macko (PC REVUE), Martin Valášek (Trend), Ján Šebo (CTF) a Martin Drobný (INFOWARE). „Výberové kritériá spĺňalo viacero projektov, najväčší dôraz sme kládli na prínos pre cieľovú skupinu, rozhodnúť o víťaznom projekte bude ťažké“, uviedol Martin Drobný, predseda komisie.


Ocenenia IT osobnosť, IT firma a IT projekt roka 2005 budú udelené 24. novembra 2005 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT Summit a IT Gala organizujú ITAS a PC REVUE.Podujatie podporili spoločnosti ASSECO, CISCO, COMPAREX, DATALAN, ERICSSON, ESET, GAMO, GRATEX, HP, IBM, LOGICACMG, MICROSOFT, NESS, ORACLE, ORANGE, POSAM, S&T, SAP, SIEMENS BUSINESS SERVICES, SOFTEC, SOFTIP, SOITRON, TEMPEST a SLOVAK TELECOM.


Mediálnymi partnermi podujatia sú: PC REVUE, INFOWARE, ITnews.sk, Trend, Twist, TA3, TVA a Zoznam.sk

Ďalšie informácie: itnews.sk a itas.sk

Neprehliadnite: