NOD32 chráni už aj pred Sony Rootkit

Tlačový servis  /  18. 11. 2005, 13:06

Spoločnosť Eset oznámila, že antivírusový systém NOD32 chráni jej zákazníkov pred aplikáciou Win32/Rootkit.XCP, známou aj ako „Sony Rootkit“. Riziková aplikácia je súčasťou protipirátskej ochrany niektorých hudobných CD od spoločnosti Sony, ale je potenciálne zneužiteľná aj trójskymi koňmi, ktoré sa vďaka nej dokážu účinne maskovať v rámci operačného systému.

Antivírusový systém NOD32 dokáže rootkit zablokovať už pri pokuse o inštaláciu, pričom ho dokáže automaticky odstrániť tak, že zvyšné časti protipirátskej ochrany nie sú dotknuté a zostávajú naďalej funkčné.

V prípade, že je Win32/Rootkit.XCP už do systému nainštalovaný, pre jeho úspešnú detekciu je potrebné reštartovať počítač do núdzového režimu a až následne spustiť kontrolu a liečenie. Takto sa zabezpečí jeho spoľahlivé a bezproblémové odstránenie.

Zákazníkom, ktorí prišli do styku s CD nosičmi obsahujúcimi túto ochranu, spoločnosť Eset odporúča použiť práve vyššie uvedený postup.

Neprehliadnite: