Ability Development: Úspech slovenskej firmy medzi európskou elitou

Tlačový servis  /  26. 10. 2005, 11:44

Aj tento rok dokázala spoločnosť Ability Development SK, a.s. uspieť medzi najrýchlejšie rastúcimi technologickými firmami v regióne strednej Európy a získať tak 18. miesto v rebríčku Technologie Fast 50 CE.

Spomedzi slovenských firiem sa umiestnila na 6. mieste. Technologie Fast 50 CE je medzinárodný rebríček IT firiem, ktorý už tradične zostavuje spoločnosť Deloitte na základe percentuálneho nárastu výnosov. Pre Ability Development SK predstavovali 329%, za obdobie rokov 2000 – 2004.

„Trh IT už každoročne podlieha mnohým zmenám, ktorých výsledky sa odrazili aj v tomto rebríčku. Udržať sa v prvej dvadsiatke vyžaduje mnoho vynaložených síl.“, hovorí Andrej Klačan, generálny riaditeľ Ability Development SK a dodáva: „Sme radi, ze sme opäť dokázali obstáť v konkurencii silných európskych firiem, čo považujem za veľký úspech našej spoločnosti.“

Program Technologie Fast 50 CE predstavuje rebríček 50-tich najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v rámci strednej Európy. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť spoločnosti z nasledujúcich 16 krajín: Albánsko, Bosna & Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko & Čierna hora, Slovensko a Slovinsko.

Aby sa spoločnosť mohla uchádzať o zaradenie do programu musí byť na trhu aspoň 5 rokov a mať tržby vo východiskovom roku 50 000 EUR.

Aktuálny rebríček Fast 50 CE nájdete tu:
http://www.fast50ce.com/new/default.asp?type=3&content=25

Neprehliadnite: