Nová kompresia obrázkov

Michal Kyžňanský  /  18. 10. 2005, 20:55

Formát JPEG by sa mal stať postupne minulosťou. Vývojár zo Singapuru menom Arvind Thiafarajan vyvinul nový kompresný formát obrázkov pod menom MVU - MatrixView Universal. Revolučné je, že kompresia tohto nového formátu je až 15-krát lepšia (súbory v MVU majú 15-krát menšiu veľkosť) ako JPEG a kvalita je stopercentná (kompresia je bezstratová). Tento nový formát bude mať veľmi široké využitie. Bol vyvinutý pre potreby kompresie röntgenových snímok. Avšak táto nová kompresia nájde určite uplatnenie v hrách a ukladaní textúr, v digitálnych fotoaparátoch a mobilných telefónoch. Neskôr prinesieme v podrobnejšom článku detailnejšiu špecifikáciu tohto nového formátu.