Press: Stanovisko organizátorov protestu k stretnutiu premiéra...

Peter Polakovič  /  18. 01. 2002, 00:00

...k stretnutiu premiéra Mikuláša Dzurindu a prezidenta ST Ladislava Mikuša... Včerajšie stretnutie len potvrdilo to čo sa vo všeobecnosti dobre vie, teda že Vláda SR to so svojimi vyhláseniami o podpore internetu naozaj nemyslí vážne a tejto problematike sa jednoducho nerozumie. Výsledky zo stretnutia považujeme za absolútne nedostačujúce a nekonkrétne.

Organizátori protestu proti zvyšovaniu cien internetu na www.bystro.sk (www.telekomunikacie.sk) sú nespokojný s výsledkami stretnutia p.Mikuláša Dzurindu a prezidenta Slovenských Telekomunikácií (ST) p.Ladislava Mikuša. Internetovú petíciu proti zvyšovaniu cien internetu, za zníženie hodnoty DPH z vyššej sadzby (23%) na nižšiu sadzbu (10%) a rozvoj informatizácie spoločnosti už podpísalo viac ľudí ako ostatné internetové petície organizované v minulosti. Ľudia sú nespokojní so súčasnou situáciou a vyzývajú Vládu SR aby konečne začala konať a aby menežment ST nepoškodzoval aj naďalej spoločnosť v ktorej má štát minoritný podiel.

Protest proti zvyšovaniu cien internetu na www.bystro.sk nie je namierený proti ST, práve naopak - má dopomôcť menežérom ST aby opravili svoje rozhodnutia a neškodili ďalej telekomunikačnému trhu a svojej firme! Menežment ST je priamo zodpovedný za dramatický pokles počtu svojich zákazníkov a je zodpovedný aj za to čo v budúcnost i spôsobí, teda za likvidáciu slovenského internetu.

Nie menšiu zodpovednosť za svoje rozhodnutie nesie aj Vláda SR. Pýtame sa prečo sa premiér SR Mikuláš Dzurinda zaujíma o problematiku zdražovania internetu až teraz, keď za jeho volebného obdobia už internet zdražel o niekoľko desiatok percent a o liberalizácii trhu sa 3 roky na úrade vlády vôbec vážne nezaoberali?

Včerajšie stretnutie premiéra Mikuláša Dzurindu a prezidenta ST Ladislava Mikuša len potvrdilo to čo sa vo všeobecnosti dobre vie, teda že Vláda SR to so svojimi vyhláseniami o podpore internetu naozaj nemyslí vážne a tejto problematike sa jednoducho nerozumie. Výsledky zo stretnutia považujeme za absolútne nedostačujúce a nekonkrétne.

Používatelia internetu ktorí podpisujú petíciu na www.bystro.sk považujú súčasnú výšku DPH na Slovensku za absolútne neprimeranú a zamedzujúcu výraznejšiemu rozvoju internetu. Jej hodnota (23%) určite nie je štandartná v krajinách kde hodina pripojenia do internetu stojí viac ako priemerná hodinová mzda pracujúceho občana. Vláda SR prehlasuje podporu informatizácie spoločnosti čo uvádza aj v svojom programovom vyhlásení a k presadzovaniu rýchlejšieho a kvalitnejšieho internetu sa zaviazala aj podpisom akčného plánu eEurope+. V tomto smere ale nerobí žiadne praktické kroky a lacnejší i kvalitnejší internet je stále v nedohladne. Vyhlásenia o podpore internetu zo strany Vlády SR preto považujeme za predvolebný populizmus a frázy jej predstaviteľov v tomto smere vyznievajú veľmi smiešne.

Súčasná legislatíva je vo veci regulácie monopolného poskytovateľa dial-up pripojenia na internet (ST) nedostatočná. Na jeden strane zákon o cenách jasne hovorí o tom že táto cena musí byť regulovaná, na druhej strane Telekomunikačný zákon (ktorý je dôležitejší) toto neumožnuje, resp. až od 1.1.2003. Taktiež zmluva medzi privatizérom ST Deutsche Telecomom a štátom SR v časti regulácii cien hovorí o metóde, ktorej podstatou je regulovanie koša služieb, ktorá bola podľa hovorcu TÚ, R. Vavra, jednou z podmienok privatizácie ST je, že zvyšovanie cien sa neposudzuje jednotlivo za každú službu, ale ako zvýšenie ceny celého koša. TÚ teda nemá možnosť regulovať priamo cenu za volanie na čísla 019xy. Táto zmluva je uzavretá na dobu 5-tich rokov, teda zavedenie regulácie dial-up pripojenia ST by mohlo byť považované za porušenie privatizačnej zmluvy. Zodpovednosť podla týchto informácií preto nenesie Telekomunikačný úrad, ale Vláda SR ako legislatívny tvorca!

Neprehliadnite: