Press: Vyhlásenie organizátorov protestu www.bystro.sk

Peter Polakovič  /  10. 01. 2002, 00:00

K protestu proti zdražovaniu internetu na stránkach www.bystro.sk zaujalo k tomuto dňu stanovisko Telekomunikačný úrad SR, Protimonopolný úrad SR a aj Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií.

Obzvlášť sme sa potešili reakcii pána ministra Macejku, ktorý nielen vyjadril podporu myšlienkam vyjadrených v našom proteste - a to rýchlejší a lacnejší internet pre každého - ale poslal aj osobný list prezidentovi Slovenských telekomunikácií Milanovi Mikušovi.

Internetová petícia ku ktorej sa k dnešnému dňu pripojilo niekoľko tisíc používateľov internetu takto vyvolala odozvu kompetentných úradov a médií. Samotné vedenie Vedenie ST má o program v najbližších dňoch taktiež postarané a očakávame aj ich reakciu. V týchto dňoch sa stalo to čo sa deje aj v normálnych demokratických krajinách - občania, v tomto prípade užívatelia internetu, sa spájajú proti zlej cenovej politike monopolného poskytovateľa pripojenia na internet a hoc v praxi ešte nie je elektronický podpis ich vyjadrenia majú odozvu u kompetentných.

Pripomíname, že pokiaľ sa nedosiahne úprava cien internetu na petíciou požadované hodnoty, náš protest bude naberať na obrátkach. Spolupracujeme s množstvom organizácií ktorým záleží na rozvoji Slovenska ako informačnej krajiny, medzi ktoré sa zaraďuje napríklad Občianska demokratická mládež so stránkou www.monopoljezly.sk, či klubu internetovej publicistiky so stránkou http://internet.zarohom.sk - k myšlienkam protestu na stránkach www.bystro.sk sa každú hodinu pridáva množstvo poskytovateľov internetových služieb - koordinátori protestu predpokladajú že protest na svojich stránkach vyjadruje už každý tretí slovenský server a o proteste už vie väčšina internetových užívateľov. K protestu proti zdražovaniu internetu sa denne pridáva svojim podpisom množstvo občanom ktorým záleží na svojej budúcnosti a taktiež poskytovatelia internetových služieb ktorý sa pripravovaných zmien obávajú a vyjadrujú protest aj na svojich internetových stránkach.

Chceme dosiahnuť aby sa súčasná výška dane z pridanej hodnoty za služby spojené s internetom nestala ešte väčšou prekážkou v jeho rozvoji. Táto sadzba musí byť preradená z vyššej 23% hodnoty na nižšiu 10% hodnotu tak, ako je to aj v ďaľších krajinách kde štátu záleží na rozvoji informatizácie spoločnosti.

Neprehliadnite: