Dabované video z fotografií V. – končíme …

Július Pastierik  /  21. 10. 2005, 00:00

V predchádzajúcich dieloch nášho seriálu sme si vytvorili dabované video vo formáte AVI a pred nami je už len posledný krok – musíme ho previesť do formátu video DVD a následne vypáliť na DVD médium.

Doteraz sme si postupne ukázali, ako vytvoríme dabované video z fotografií vo formáte AVI. Aby sme si ho však mohli prezrieť v ľubovoľnom stolnom video DVD prehrávači, musíme ho ešte previesť do formátu video DVD. Na tento účel môžeme použiť poslednú freeware verziu programu VSO DivX to DVD.

Predstavovaný program patrí medzi tie, ktoré nám poskytujú veľmi jednoduchú prácu, pretože všetko riešime „jedným“ tlačidlom. Samozrejme, nie je to myslené úplne doslovne, ale vystihuje to prácu s týmto programom. Najprv si vyberieme vstupné video súbory. Nemusí to byť iba jeden, ale program automaticky prevedie všetky súbory do samostatných častí – filmov v rámci jedného DVD. Následne nastavíme výstupný adresár, môžeme si nastaviť pomer strán (4:3 alebo 16:9) či video normu (PAL alebo NTSC) a spustíme vlastný prevod. Po ukončení zistíme, že nám program vytvoril celú štruktúru video DVD súborov, t.j. príslušné IFO, BUP a VOB súbory, ktoré nám následne stačí vypáliť na DVD médium. O freeware napaľovacích programoch sme písali iba nedávno a preto iba pripomeňme, že medzi nimi nájdeme aj také, ktoré umožňujú priamo vypáliť video DVD súbory.

Samozrejme, tento program nie je jediný, ktorý umožňuje prevod AVI súborov do formátu video DVD. Jeho možnosti sú obmedzené, pretože neumožňuje napr. vytvoriť menu, ale pre základnú prácu postačuje. Pokiaľ však potrebujeme previesť AVI súbor napr. do formátu VCD alebo SVCD, resp. potrebujeme aspoň jednoduché menu, potom sa nám bude viac hodiť ďalší freeware program The FilmMachine.

Program The FilmMachine predstavuje vlastne grafickú nadstavbu nad celým radom ďalším programov, ktoré sú určené pre vytváranie a autorizáciu videa. Napriek množstvu používaných modulov je práca veľmi jednoduchá a pohodlná. Samozrejme, časová náročnosť je väčšia ako pri programe VSO DivX to DVD, ale výsledok za to v mnohých prípadoch určite stojí. Program sa správa ako malý sprievodca, ktorý nás v postupných krokoch vedie k vytvoreniu požadovaného výstupu. V prvom kroku si vyberáme vstupné AVI súbory. Tieto musia mať zhodné vlastnosti, pretože program predpokladá, že sú to samostatné časti jedného a tohto istého filmu.

V druhom kroku nastavujeme výstupný formát (DVD, VCD alebo SVCD). Zároveň vyberáme jeden z troch enkóderov, ktoré program podporuje – QuEnc, Cinema Craft alebo Canopus Procoder. Freeware enkóder QuEnc je súčasťou distribučného balíka, ostatné dva sú komerčné a musíme si ich v prípade záujmu kúpiť, samozrejme, osobitne. Ďalej v tomto kroku môžeme nastaviť pomer strán, konverziu z normy PAL do NTSC a naopak, jazyk audio stopy a pod. V treťom kroku nastavujeme výstupné médium (CD alebo DVD), počet CD médií a dátový tok audio stopy. Týmto zároveň určujeme výslednú kvalitu, t.j. dátový tok video časti, ktorej hodnotu nám program automaticky prepočítava a oznamuje. Zároveň v tomto kroku potvrdzujeme, či sa má na konci vytvoriť ISO obraz video CD, alebo, ak máme inštalovaný program Nero, či sa v prípade výstupného formátu video DVD má na konci toto video automaticky vypáliť.

Štvrtý krok je určený na vloženie externých titulkov. Pretože sme tieto pri vytváraní videa z fotografií nerobili, nebude nás tento krok v tomto prípade zaujímať. Samozrejme, to neznamená, že si takéto titulky nemôžeme aj pre naše video pripraviť, táto časť by však už značne presiahla rámec tejto recenzie. V poslednom – piatom kroku môžeme vytvoriť jednoduché menu pre video DVD. Program nám automaticky ponúka tri rôzne pozadia, tieto však môžeme ľubovoľne rozširovať. Hoci má vytvárané menu má iba jednu položku – spustenie videa – bude nám to v našom prípade určite postačovať. Okrem pozadia môžeme nastaviť ešte niekoľko „kozmetických“ vlastností písma, ako je typ, rez, farba a veľkosť textu. Samozrejme, vlastný text môžeme tiež zmeniť. Program tiež umožňuje menu presunúť či zmeniť jeho veľkosť.

Na záver nám nezostáva už nič iné, ako previesť náš AVI súbor do zvoleného VCD, SVCD alebo DVD formátu. Ako sme už spomínali, časová náročnosť je pomerne dlhá, takže najmä v prípade dlhších videí sa musíme pripraviť veľmi dlhé čakanie, počas ktorého nie je vhodné zaťažovať počítač inou prácou.

VSO DivX to DVD: http://www.vso-software.fr/divxtodvd/divxtodvd.htm
The FilmMachine: http://members.home.nl/thefilmmachine/

Neprehliadnite: