Dabované video z fotografií II. – vkladáme audio

Július Pastierik  /  11. 10. 2005, 00:00

Minule sme si pripravili základ pre naše video – vložili sme obrázky, nastavili sme prechodové efekty a titulky. Dnes k nemu pridáme hudobné pozadie.

Vyrábame video z fotografií a preto je vhodné, aby ich prezentácia bola obohatená o vhodné hudobné pozadie. Na tento účel nám ešte stále bude postačovať program Slide Show Movie Maker. Audio stopu vytvárame veľmi jednoducho – v zozname obrázkov prejdeme na ten, od ktorého chceme, aby hrala hudba a cez voľbu nastavenia audia vložíme súbor vo formáte WAV. Podobne, ako pri nastavovaní obrázkov, ani pri spracovávaní zvukovej stopy nám program poskytuje i keď menšie, ale pre naše účely naozaj postačujúce možnosti
– normalizácia jednotlivých skladieb, postupné zosilnenie na začiatku a zoslabenie na konci skladby či možnosť jednoduchého prechodu (zmiešania) medzi dvomi nasledujúcimi skladbami. Okrem toho môžeme posunúť čas začiatku, takže takto môžeme napr. odstrihnúť hluché miesto. Pri nastavovaní jednotlivých parametrov zadávame príslušné časové údaje v milisekundách. Určite zaujímavá je aj možnosť synchronizácie zvukového prechodu s video časťou.

Je len samozrejmé, že časová dĺžka vkladaného audio súboru nie je totožná s časovou dĺžkou video časti. Pokiaľ je audio súbor dlhší, program jednoducho odreže zvyšnú časť. V opačnom prípade máme dve možnosti. V jednoduchšom prípade môžeme nechať opakovať už vložený zvuk dookola. Pokiaľ nám to nevyhovuje, môžeme jednoducho vložiť na miesto, kde časovo končí predchádzajúci zvukový súbor ďalší. Program nás o tomto mieste automaticky informuje jednoduchým oznamom – „---> *** Audio-coverage ended! Place new audio file here! ***“. Samozrejme, v programe nájdeme aj možnosť špeciálnej synchronizácie audio a video časti.Vo svojej práci sme dospeli k bodu, keď nám nezostáva nič iné, ako z pripravených podkladov vytvoriť video vo formáte AVI. Teraz ešte musíme nastaviť niekoľko dôležitých parametrov, z ktorých najdôležitejší je určite výber vhodného audio a video kodeku s ich príslušným nastavením. V oblasti video kodekov sa mi osobne osvedčil najmä vynikajúci Open Source produkt XviD. Okrem týchto dôležitých parametrov za zmienku ešte stojí možnosť nastavenia štandardnej alebo vysokej výstupnej kvality a možnosť výberu počiatočného a koncového snímku. Posledne zmieňovanú možnosť oceníme najmä pri skúšaní, alebo pri tvorbe krátkych video ukážok.

Teraz nasleduje časovo náročné vytvorenie videa. Výsledný čas záleží od viacerých parametrov, medzi ktoré patrí nielen počet vložených obrázkov a časové parametre ich zobrazovania, ale aj vybrané prechodové efekty, kvalita výstupu, použitý kodek a pod. Nezanedbateľnú rolu hrajú, samozrejme, aj technické parametre nášho počítača. Program nás neustále informuje o potrebnom čase, tento sa však aj diametrálne mení pri niektorých, z hľadiska výpočtu náročných prechodových efektoch. Pokiaľ chceme, môžeme si zobrazovať vytvárané video v malom náhľade. Aby sme neprišli počas tvorby videa o už pripravené veci, môžeme si ukladať rozpracované projekty na disk. Čo je potešiteľné, okrem definičných častí môžeme (ale nemusíme) zálohovať aj vložené obrázky a zvukové súbory.

Na budúce si vytvorené video odabujeme.

Slide Show Movie Maker: http://www.joern-thiemann.de/tools/
XviD: http://www.xvid.org/

Neprehliadnite: