HUMANET – prvý systém pre komplexné riadenie cez internet

Tlačový servis  /  05. 10. 2005, 19:48

Informačný systém HUMANET bol vyvinutý na základe dlhoročných skúseností so spracovaním predovšetkým personálnej a mzdovej agendy s dôrazom na komplexné riadenie ľudských zdrojov.

Tento systém je nasledovníkom svojich predchodcov v produktovej rade riešení pre personalistiku, mzdy a riadenie ľudských zdrojov. „HUMANET odstraňuje známe nedostatky a obmedzenia svojich predchodcov, obsahuje a zdokonaľuje ich dobré vlastnosti a prináša možnosť interaktívneho spracovania, z ktoréhokoľvek miesta,“ povedal riaditeľ spoločnosti Ing. Milan Urbaník.

Hlavným prínosom pre zákazníkov je pripravenosť tohto systému pre nasadenie v prostredí intranetu, internetu a mobilných zariadení, pričom ovládanie systému na strane užívateľa sa uskutočňuje prostredníctvom internetového prehliadača. „Vďaka použitej technológii je samozrejmosťou v tomto smere aj zabezpečená komunikácia, takže sa užívatelia nemusia obávať straty alebo zneužitia dát a osobných údajov,“ dopĺňa Ing. Roman Dufek.

HUMANET je ideálnym riešením pre zabezpečenie služieb spracovania personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov. Toto riešenie je vhodné tak pre firmy a organizácie so širokou sieťou pobočiek a kancelárií, ako aj pre malé firmy.

Informačný systém bol testovaný nielen v spoločnosti HOUR, ale aj u niektorých našich partnerov ako napr. IBM, ako aj viacerých našich klientov.

VÝHODY SYSTÉMU
- výrazné zníženie nákladov na údržbu a správu vďaka centralizácii správy
- nízke HW a SW nároky na počítače užívateľov systému
- možnosť použitia systému v organizáciách s veľkým množstvom pobočiek
- možnosť prevádzky v prostredí internetu a intranetu
- celý prenos dát po sieti je zabezpečený modernými technologickými prostriedkami
- integrovateľnosť, aplikáciu je možné zakomponovať do existujúcej štruktúry informačných systémov s možnosťou výmeny dát medzi jednotlivými systémami

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: