HEJ.sk spustilo nové „call centrum“

Tlačový servis  /  19. 09. 2005, 00:00

Je to ďalší krok smerom ku skvalitneniu služieb zákazníkom. HEJ.sk sa snaží uspokojiť svojich zákazníkov a ponúknuť im čo najlepšie služby aj prostredníctvom využívania moderných technológií – od vlastného informačného systému, ktorý je vytvorený na mieru internetovému obchodu, cez systém vybavovania e-mailových otázok, doplnkové služby, ktorými sú napr. splátkové programy, ako aj akciovými ponukami, ktoré sú neustále updateované na internetovej stránke HEJ.sk. Zákazník má aj možnosť zvoliť si zasielanie akciových ponúk a noviniek na svoju e-mailovú adresu.

Call centrum je založené na technológii IP telefónu.

Hovorí konateľ spoločnosti Tomáš Richter: „Technológia IP telefónov nám umožňuje okrem klasických ústredňových funkcií operatívne smerovať prichádzajúce hovory na ľubovoľné telefóny v našej sieti bez ohľadu na ich geografické umiestnenie. Kolegovia v Českej republike tak v prípade potreby môžu pokryť nárast hovorov na Slovensku a naopak. Zákazník samozrejme platí stále len za svoj hovor a všetky ďalšie presmerovania sú už v réžii call centra. Najmä v kombinácii s naším on-line informačným systémom tak môžeme veľmi variabilne reagovať na nárasty alebo poklesy záťaže. “

Spusteniu call centra však predchádzalo nielen zlepšenie technického vybavenia a konfigurácie spoločnosti, ale aj nábor a školenie nových zamestnancov.
„V súčasnosti môžeme skonštatovať, že naši zamestnanci novú technológiu ovládajú a budú zákazníkom k dispozícii nielen počas jesennej sezóny, ale najmä v priebehu vianočnej sezóny, kedy menej flexibilné riešenia môžu zlyhať.“, dodáva Tomáš Richter.

Zákazník môže v prípade nejasností zavolať na infolinku +421 2 16 261 a informovať sa o tovare, možnosti dodania tovaru alebo o dostupnom príslušenstve k tovaru. Infolinka je prístupná v pracovných dňoch v dobe od 8:00 do 18:00 hod.

Na tento rok sa plánuje aj zmena dizajnu stránok pre ešte väčšie sprehľadnenie a zrýchlenie vyhľadávania. Nezanedbateľnou výhodou je aj možnosť parametrického vyhľadávanie tovaru na stránkach HEJ.sk.

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: