Slovníky – zoznam všetkých typov slovníkov

Michal Kyžňanský  /  20. 09. 2005, 00:00

V tomto článku som sa pokúsil zhromaždiť čo najviac odkazov na online slovníky. Ak vám vždy unikali práve tie slovníky, ktoré ste najviac potrebovali, pozrite si tento článok. Nájdete tu odkazy aj na synonymické, prekladové, výkladové a iné slovníky.

slovnik.zoznam.sk - Obojstranný prekladový slovník španielsko-slovenský, slovensko-španielsky, anglicko-slovenský, slovensko-anglický, nemecko-slovenský, slovensko-nemecký, francúzsko-slovenský, slovensko-francúzsky. Dáta v slovníkoch sú prevzaté z PC Translator V10, ktorý bol vyrobený v roku 1996.

slovnik.sk - Anglicko-slovenský, slovensko-anglický a slovensko-nemecký, nemecko-slovenský prekladový slovník. On-line slovník je bez jazykovej úpravy a má iba 28% dát komerčnej verzie programu PC Translator 2005

Merriam-Websters Online- Je anglický výkladový slovník s výslovnosťou, synonymami, antonymami a fonetickou podobou slov.

dictionary.cambridge.org - Výborný výkladový slovník obsahujúci, výklad slov, frázové slová, idiómy, slová z americkej angličtiny a mnohé iné veľmi užitočné veci.

slovnik.org- Slovensko-ruský a rusko–slovenský prekladový slovník + prehľad gramatiky.

slovnik.cyberspace.sk – Slovensko-anglický, anglicko-slovenský, slovensko-nemecký, nemecko-slovenský, slovensko-ruský, rusko-slovenský. Veľmi rýchly slovník. Dáta do slovníkov bezplatne poskytla firma TEOS Trenčín, výrobca programov PC Translator a Language Teacher

SLEX99 - Ide zrejme o najkvalitnejší slovník slovenského jazyka na internete dostupný vo verzii online. Obsahuje slovník slovenského pravopisu, synonymický slovník a jazykový korektor slovenského jazyka.

KSSJ - Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý spravuje a vytvára Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

slovnik.atlas.cz - Anglicko-český, česko-anglický, nemecko-český, česko-nemecký, rusko-český, česko-ruský, francúzsko-český, česko-francúzsky, španielsko-český, česko-španielsky, taliansko-český, česko-taliansky prekladový slovník.

sziegler slovník - Nemecko-slovenský slovník pre hospodárstvo, financie, hospodárske právo, účtovníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo a pod. Slovník v ktorom nájdete to, čo ste inde nenašli ( podľa autora ).

otpalca.sk - Rýchly anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník. Dáta do slovníka bezplatne poskytla firma TEOS Trenčín, výrobca programov PC Translator a Language Teacher

Unibadict Jedná sa o anglicko-slovenský a slovensko-anglický prekladový slovník + k anglickým výrazom je aj anglickým výkladom vysvetlený význam slov.

germ.cz - Vynikajúci anglický výkladový slovník, ktorý hľadá v databázach WordNet 1.7, CODER Lexicon a Roget's Thesaurus 1911. 
 
slovnik.cz - Slovník zo základným jazykom českým, poskytujúci obojsmerné preklady jazykov anglický, nemecký, taliansky, francúzsky, španielsky, ruský a latinský. Obsah slovníku: Anglicko - český: 415 tis. slov, nemecko - český 420 tis. slov, francúzsko - český: 180 tis. slov, taliansko - český: 155 tis. slov, španielsko- český: 165 tis. slov, rusko - český: 265 tis. slov, latinsko - český: 95 tis. slov. Slovnú zásobu poskytla spoločnosť LangSoft, výrobca slovníkov, prekladačov.

nonbabylon.revolucni.com - Slovník 30-tich jazykov, obsahujúci asi 100 fráz z každého jazyka. Je možné nastaviť prekladanie každého z tridsiatich jazykov do ktoréhokoľvek z nich.

Ak sa vám tento článok páčil a chcete aby vychádzali podobné, napíšte nápady, aký zoznam odkazov by ste chceli v prípadných ďalších článkoch.

Neprehliadnite: