ST: Dnes odštartoval 2. ročník súťaže eČasopis 2005

Tlačový servis  /  13. 09. 2005, 14:16

Spoločnosť Slovak Telecom dnes odštartovala druhý ročník súťaže o najlepší školský internetový časopis - eČasopis 2005. Súťaž je určená pre školské online časopisy na všetkých základných a stredných školách na Slovensku a jej cieľom je podporiť školské časopisy na internete, mladých šikovných redaktorov a vytváranie zaujímavého a aktuálneho internetového obsahu.

Spoločnosť Slovak Telecom vyhlasuje druhý ročník súťaže internetových školských časopisov pod názvom „eČasopis 2005“. Súťaž sa začína v pondelok 12.9.2005 a bude trvať až do piatku 11.11.2005. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky redakcie školských časopisov na Slovensku, ktoré už majú vytvorenú, alebo plánujú vytvoriť internetovú – online verziu svojho školského časopisu.

Školské časopisy môžu vďaka internetu začať svoju renesanciu. Internet pomáha odbúrať častokrát neprekonateľnú bariéru vysokých nákladov. eČasopisy sa môžu stať moderným médiom, ktoré nie je obmedzené časom ani priestorom a okrem klasických literárnych útvarov prináša nové možnosti – multimédiá, aktuálne spravodajstvo hoci aj na dennej báze o novinkách na škole, vo vyučovaní, v školských a mimoškolských aktivitách, pre rodičov, obec či okolie. Pritom na prevádzku školského časopisu na internete nie sú potrebné prakticky žiadne zdroje, stačí chuť, dobrá vôľa, podpora školy a čas.

Ako sa o podpore projektu vyjadril Ján Kondáš, riaditeľ pre korporátnu komunikáciu spoločnosti Slovak Telecom: „eČasopis sa môže stať praktickým komunikačným prostriedkom medzi školou a jej okolím, zdrojom aktuálnych denných, ale aj nadčasových pútavých informácií. Navyše, prispievanie do časopisu rozvíja u mladých ľudí ich schopnosti vyjadrovania, formulácie myšlienok, pomáha učiť sa obhájiť svoje názory v online diskusiách, rozširuje ich vedomosti, obzor a sčítanosť, ktoré sú pre ich budúci úspech v živote veľmi dôležité. Preto sme sa rozhodli pokračovať v začatej tradícii a vytvoriť mladým ľuďom priestor pre ich zaujímavú a rozhodne užitočnú aktivitu. Taktiež sme radi, že pozvanie do hodnotiacej komisie prijali osobnosti slovenskej žurnalistiky a veríme, že sa počet internetových školských časopisov bude zvyšovať.“

Patrónkou druhého ročníka súťaže sa stala Martina Šindlerová: „Myslím si, že školský časopis na webe je výborná vec, dá sa k nemu dostať hocikedy, každý deň môže prinášať nové informácie. Môže do neho prispievať viac autorov, cez internet je to ľahké a rýchle. Niektorí moji spolužiaci a známi majú už aj svoje blogy, radi sa vyjadrujú k tomu, čo sa deje, svoje rubriky majú aj v časopisoch na webe."

Súťaž prebieha na internetovej stránke ecasopis.sk a je rozdelená do dvoch kategórií: Najlepší eČasopis 2005 a Najpopulárnejší eČasopis 2005. Víťazov kategórie Najlepší eČasopis 2005 na prvých troch miestach určí podľa stanovených kritérií odborná komisia. Novinkou v tomto roku je samostatné hodnotenie základných škôl a stredných škôl v tejto kategórii. Najpopulárnejší eČasopis 2005 určia návštevníci stránky ecasopis.sk online hlasovaním. Všetci víťazi získajú zaujímavý finančný príspevok určený na skvalitnenie materiálového vybavenia redakcií. Pre absolútnych víťazov oboch súťažných kategórií je pripravená aj špeciálna cena. Pravidlá súťaže, ako aj všetky ďalšie informácie sú dostupné na uvedenej internetovej adrese od 12. septembra 2005.

Spoločnosť Slovak Telecom vyhlásila túto súťaž po prvýkrát v minulom školskom roku v rámci projektu Počítače pre školy. Do prvého ročníka súťaže sa zapojilo 84 redakcií školských internetových časopisov. Svoj eČasopis prihlásili redakcie z 33 základných škôl, z 24 gymnázií, 17 stredných odborných škôl, 4 stredných odborných učilíšť, 5 obchodných akadémií a jednej základnej školy s osemročným gymnáziom. Stránku ecasopis.sk si počas trvania súťaže prezrelo 15 645 návštevníkov. Všetky minuloročné eČasopisy sa nachádzajú v archíve na stránke ecasopis.sk, kde môžu slúžiť aj ako inšpirácia pre tohtoročných súťažiacich.

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: