RSS čítačky zadarmo VI.

Július Pastierik  /  13. 09. 2005, 00:00

V dnešnom – poslednom dieli seriálu o RSS čítačkách si pohovoríme o poštovom klientovi Mozilla Thunderbird a na záver zhrnieme všetky recenzované programy.

Podobne ako internetové prehliadače aj iné internetové programy obsahujú, alebo ich je možné rozšíriť o RSS čítačky. Z mnohých takýchto programov spomeňme napríklad Operu (tú sme už spomínali pri internetových prehliadačoch) či Netscape, ktoré nie sú len internetové prehliadače, ale aj poštoví klienti či, v prípade starších verzií Netscape aj ICQ klienti. Pre mnohé programy, ako je napríklad Microsoft Outlook či ICQ klient Miranda existujú následne RSS rozšírenia, podobne ako je tomu v prípade napr. programu Mozilla Firefox.

Mozilla Thunderbird

Zo všetkých spomínaných možností sa budeme venovať iba jednej – programu Mozilla Thunderbird, ktorý má RSS čítačku zabudovanú štandardne. Prečo práve tomuto programu? Jednoducho preto, lebo patrí medzi najčastejšie používané programy zo všetkých spomínaných možností.

Podobne ako pri internetových prehliadačoch, nebudeme sa tu zaoberať všetkými možnosťami poštového klienta Mozilla Thunderbird, ale iba v skratke pripomeňme, že umožňuje spravovať viaceré účty s tým, že máme možnosť každý z účtov spravovať v osobitnej zložke. Prečo pripomíname práve osobitné zložky? Práve preto, že aj RSS čítačka je štandardne zabudovaná ako osobitná zložka. Zobrazovanie jednotlivých správ je riešené tak isto, ako sa zobrazujú e-maily, t.j. vľavo máme zobrazené jednotlivé RSS kanály, v pravej časti vidíme zoznam správ a v spodnej časti následne vlastnú správu. Nastavenie môžeme zmeniť aj tak, že namiesto celej správy sa nám bude zobrazovať iba úvodný text.

Podobne ako iné RSS čítačky, ktoré sú zabudované v iných programoch, ani Mozilla Thunderbird nemá zabudovaný filter či iné rozširujúce nástroje na ich správu. Čo bude pre mnohých zaujímavejšie je možnosť priradenia viacerých RSS kanálov k jednej zobrazovanej zložke, takže ak nás napríklad v prípade novín nezaujíma vlastný zdroj (bude zobrazený iba ako odosielateľ) , môžeme si ich všetky priradiť k jednej zložke.

Internet: http://thunderbird.czilla.cz/
Slovenská jazyková lokalizácia: http://www.mozilla.sk

V našom seriáli sme sa venovali presne desiatim RSS čítačkám. Je veľmi ťažké posúdiť, ktorý zo spomínaných programov je ten najlepší, pretože každý má svoje výhody aj nevýhody. A čo nám vlastne, povedané jednou vetou, recenzované programy poskytujú?

Niekoho môže zaujať napríklad komplexnosť programu Bizz(TM) RSS News Assistant, pretože potrebuje vytvárať vlastné RSS správy. Druhého naopak zaujme jednoduchosť programu RSSReader. Ďalšieho môže osloviť vynikajúci filter v programe Feedreader či nastavenia pre „blogovanie“ v programe Abilon. A niekto iný požaduje prístup k nejakému on-line katalógu RSS zdrojov, ktorý nájde napríklad v programe RSS Point 2. Určite sa nájdu používatelia, ktorí nechcú alebo nemôžu používať samostatnú RSS čítačku a preto im bude vyhovovať RSS klient, ktorý je štandardnou súčasťou internetového prehliadača Opera a Maxthon či poštového klienta Mozilla Thunderbird, alebo si rozšíria o RSS čítačku internetový prehliadač Internet Explorer či Mozilla Firefox.

Neprehliadnite: