RSS čítačky zadarmo IV.

Július Pastierik  /  31. 08. 2005, 00:00

Po samostatných RSS čítačkách prejdeme do ďalšej skupiny programov, kde ich môžeme nájsť, aj keď sú prioritne určené na iné internetové služby. Začneme, ako inak, internetovými prehliadačmi.

Mnohí používatelia nepotrebujú niektoré rozšírené možnosti, ktoré im poskytujú samostatné RSS čítačky, ako je napr. filtrovanie správ. Vtedy určite uvítajú možnosť ich používania priamo v internetových prehliadačoch. A práve na ne sa v dnešnom dieli nášho seriálu zameriame.

Maxthon

Internetový prehliadač Maxthon je postavený na jadre Internet Explorera a preto nám poskytuje všetky výhody, ktoré sú s tým spojené. Osobne medzi ne radím najmä bezproblémový prístup na tie stránky, kde majú iné prehliadače problémy. Okrem toho má zabudované všetky moderné nástroje, ktoré nájdeme v iných prehliadačoch, ako sú záložky, myšie gestá, blokovanie reklamy, ktoré je zrovnateľné s rozšíreným blokovaním reklamy vo Firefoxe a pod. V súčasnosti je k dispozícii aj oficiálna česká a neoficiálna slovenská verzia tohto čoraz viac obľúbeného internetového prehliadača, takže nám už nič nebráni aspoň v jeho odskúšaní. To, čo nás však zaujíma najviac je zabudovaná RSS čítačka. Prístup k nej je vyriešený naozaj pohodlne – na bočnej lište, kde si môžeme nechať zobraziť obľúbené položky, históriu, aktuálne počasie a pod. nájdeme aj záložku RSS. Okrem toho môžeme nájsť ikonu „Zobraziť bočný panel RSS“ aj na hlavnom nástrojovom paneli.

Ako sme už spomínali v úvode, vlastné možnosti RRS čítačiek zabudovaných priamo v internetových prehliadačoch nie sú síce veľké, ale mnohokrát postačujúce. Priamo v bočnom paneli je zobrazený strom s RSS kanálmi, ktoré si môžeme, samozrejme, ľubovoľne upravovať. Pod nimi nájdeme zobrazené titulky článkov vybraného zdroja. Pokiaľ si chceme pozrieť úvodnú anotáciu (perex), musíme sa presunúť na príslušný titulok a táto sa nám zobrazí v žltom bublinovom okne. Vlastná správa sa nám po potvrdení zobrazí v novej záložke. Takto si môžeme vopred potvrdiť všetky správy bez obáv, že sa nám prepíšu, čo je napr. jeden z nedostatkov viacerých samostatných RSS čítačiek.

Internet: http://www.maxthon.com/sk/index.htm
Download: http://www.majorgeeks.com/download1244.html
Slovenčina: http://www.maxthon.com/files/languages/m2lang_slovak.zip

Opera

Predstavovať tento internetový prehliadač by bolo ako nosiť drevo do lesa. Preto iba v skratke spomeňme, že sa jedná o jeden z tých platených programov, ktoré môžeme používať aj zadarmo, no za cenu zobrazovania reklamného prúžku (o možnosti zablokovania tejto reklamy pomocou programu My Popup Killer sme na stránkach Inetu hovorili iba nedávno). To, čo je pre Operu najtypickejšie je jej rýchlosť, záložky a myšie gestá. Žiaľ, nenájdeme v nej rozšírené blokovanie reklamy. Zabudovaná RSS čítačka sa nám v Opere zobrazí – ako inak – v samostatnej záložke. Je riešená zoznamom všetkých správ, ktorý sa veľmi podobá zoznamu došlých e-mailov – položka „Od“ obsahuje príslušný RSS kanál a zložka „Predmet“ obsahuje titulok. V spodnej časti vidíme následne úvodný Text. Po odklepnutí sa nám príslušná správa zobrazí v ďalšej záložke. Pridávanie kanálov je v Opere vyriešené tak isto zaujímavo – stačí, ak na klikneme na odkaz RSS kanálu a po potvrdení tento sa nám automaticky pridá do zoznamu. Samozrejme, kanály môžeme pridávať aj ich priamym zadaním.

Opera nám poskytuje aj jednoduchý (ale naozaj jednoduchý) filter pre zobrazovanie správ – napr. môžeme zakázať zobrazovanie už prečítaných správ. Okrem toho môžeme k jednotlivým správam (podobne ako napr. v programe FeedReader) manuálne priraďovať rôzne príznaky a tak si ich môžeme roztriediť – cenné, dôležité, zábavné a pod.

Internet: http://www.opera.com/
Download: ow32ene802.exe 

Na budúce: Pluck (Internet Explorer), Sage (Mozilla Firefox)

Neprehliadnite: