RSS čítačky zadarmo II.

Július Pastierik  /  24. 08. 2005, 00:00

V dnešnom dieli seriálu o freeware RSS čítačkách si predstavíme ďalšie dva programy, ktoré môžeme používať v slovenčine alebo v češtine.

Feedreader

Hneď na úvod musím spomenúť, že Open Source program Feedreader patrí medzi mojich favoritov v oblasti RSS čítačiek. Upútal ma totiž svojim jednoduchým rozhraním a pomerne širokými možnosťami, ktoré pre moju prácu postačujú. K tomu ešte treba pripočítať tú skutočnosť, že je ho možné používať o.i. v češtine, takže tu nie sú ani jazykové bariéry.

Po nainštalovaní má program zabudovaných niekoľko informačných kanálov. Pokiaľ nás nezaujímajú, môžeme ich na rozdiel od už recenzovaného programu Bizz(TM) RSS News Assistant veľmi jednoducho vymazať. Pri každom informačnom zdroji si môžeme nastaviť niekoľko parametrov, z ktorých nás zaujme najmä veľkosť archívu článkov či časové parametre pre obnovovanie aktuálnych informácií. Okrem toho môžeme kanále vo formáte OPML importovať z iných zdrojov – napríklad aj priamo z distribučného balíka programu RSS Point 2, ktorý si predstavíme v druhej časti tohto článku.Pracovné rozhranie tohto programu je rozdelené do troch častí. V ľavej sa nachádza zoznam RSS zdrojov, v druhej časti je zoznam aktuálnych správ a v poslednej časti sa zobrazuje prípadný úvodný text. Tak isto sa tu po potvrdení zobrazí celý článok, pokiaľ nezadáme jeho otvorenie v internetovom prehliadači. Veľkosti jednotlivých častí môžeme jednoducho meniť posunutím deliacich líšt.

Pre predspracovanie správ máme k dispozícii výkonný filter. Čo je potešiteľné, filtrované správy môžeme nielen označovať ale aj mazať bez toho, aby sa nám zobrazovali čo len ich nadpisy. Takto sa nám nebudú zbytočne ukladať a zobrazovať tie informácie, ktoré zo zadaného RSS kanálu nepotrebujeme alebo nás nezaujímajú.

Internet: http://www.feedreader.com/
Download: http://prdownloads.sourceforge.net/feedreader/FeedReader290Setup.exe?download
Čeština: http://www.feedreader.com/translations/Czech/translation.lng

RSS Point 2

Tretí program ktorý si v našom seriáli o RSS čítačkách predstavujeme pochádza z Českej republiky, no jeho pracovné rozhranie je však preložené aj do slovenčiny. Ako prvý nám ponúka prácu s online katalógom RSS zdrojov, takže pomocou neho dokážeme získať naozaj veľa aktuálnych informácií. Veľké množstvo zdrojov je, samozrejme, k dispozícii aj v distribučnom balíku. Samozrejme, tieto informácie môžeme aj importovať vo formáte OPML a okrem toho program pri importe priamo podporuje informačné súbory programu Feedreader. Program má pracovné rozhranie podobné programu Feedreader. V ľavej časti zobrazuje strom RSS zdrojov a zoznam aktuálnych správ, v pravej príslušné aktuálne informácie. Vlastné správy v prípade potvrdenia zobrazuje v následne v spodnej časti pričom pre zobrazenie celého textu musíme prepínať medzi záložkami „Popis“, „Náhled“ a „Originál“, alebo v internetovom prehliadači.

Pre predspracovanie správ nám program RSS Point 2 ponúka najvýkonnejší filter zo všetkých doteraz recenzovaných programov. Žiaľ, možnosť používania filtrov spolu s možnosťou definovania akcií vo freeware verzii funguje iba 30 dní, potom ju program zablokuje. Bez tohto obmedzenia by bol asi najlepší z doteraz uvedených programov.

Internet: http://www.rsspoint.cz/
Download: http://www.rsspoint.cz/files/rsspoint2beta9.exe

Na budúce: Abilon, RSS Reader

Neprehliadnite: