RSS čítačky zadarmo I.

Július Pastierik  /  23. 08. 2005, 00:00

RSS čítačky nie sú síce žiadna novinka, no ešte stále veľa používateľov nevie na čo sú vlastne dobré. Preto si predstavíme niekoľko freeware programov pre čítanie RSS kanálov.

Mnohí používatelia internetu sú zvyknutí na to, že odoberajú rôzne novinky pomocou e-mailov. Zaiste, niekedy to je a aj zostane ako najvýhodnejšia forma odoberania takýchto správ – napr. pri novinkách konkrétneho programu, pretože tie nebývajú také časté. Pokiaľ by však mali chodiť e-mailom desiatky správ – napr. novinové správy, potom je takáto forma veľmi nepraktická.

Omnoho progresívnejšie riešenie ponúkajú informácie šírené pomocou RSS (Really Simple Syndication) kanálov. Sú to vlastne krátke správy o novinkách na príslušnej internetovej doméne najčastejšie vo formáte nadpisu a krátkeho úvodu (tzv. perex). Okrem toho obsahujú aj niekoľko doplnkových informácií pre jednoduché triedenie či vyhľadávanie ako sú kľúčové slová (napr. ekonomika, domáce správy, šport, …) a dátum a čas uverejnenia.

Pre jednoduchú predstavu využitia uvediem, že v súčasnosti si bez RSS čítačiek už neviem predstaviť napr. čítanie novín. Papierové už dávno nekupujem, no zároveň sa mi nechce v ich elektronických verziách hľadať v spleti iných článkov tie, ktoré zaujímajú práve mňa. Pomocou RSS čítačky je to veľmi jednoduché – správy si zotriedim ich podľa kľúčového slova a potom podľa nadpisov a prípadného úvodníka si vyberiem tie, ktoré ma zaujmú.

Pozrime sa však na sľúbené programy. Z naozaj veľkej kolekcie freeware programov začneme tými, ktoré môžeme používať v slovenčine alebo češtine. Okrem samostatných programov, samozrejme, existujú aj iné možnosti – ako napr. rozšírenie do internetového prehliadača, RSS čítačky, ktoré sú súčasťou e-mailových programov a pod. O nich si pohovoríme na záver nášho seriálu.

Bizz(TM) RSS News Assistant

Pod týmto pomerne zložitým názvom sa ukrýva vynikajúci český program pre prácu s RSS kanálmi. Je potešiteľné, že iba nedávno vyšla špecializovaná verzia pre slovenský denník Pravda, ktorú je možné stiahnuť výhradne na jej stránkach a ktorú si aj v krátkosti predstavíme.Po nainštalovaní má program už zabudované množstvo odkazov na tie najrôznejšie informačné kanály vo všetkých svetových jazykoch. Túto možnosť určite ocenia tí, ktorí sa s programami tohto typu ešte len zoznamujú, pretože takto ihneď získajú množstvo zaujímavých informácií, ktoré im umožnia urobiť si pomerne dobrú predstavu o možnostiach týchto informačných kanálov. Žiaľ, tieto informačné zdroje sa nedajú vymazať a preto po určitom čase vám už nemusia vyhovovať. Našťastie, môžeme ich označiť aby sa nečítali, zbytočne však zostávajú v zozname, ktorý je niekedy až príliš dlhý. Samozrejme, práca s novými zdrojmi nie je nijako obmedzená – od ich vkladania či editovania až po mazanie.Pracovné rozhranie je rozdelené do troch častí. V ľavej sa nachádza zoznam jednotlivých zdrojov, v strede sa nachádza aktuálny zoznam správ vybraného zdroja a v pravej časti si môžeme zobraziť konkrétny článok. Veľkosť tohto okna sa automaticky mení jednoduchým presunom myši, takže čítanie vlastných článkov je dostatočne pohodlné. Pre príjemnejšiu a pohodlnejšiu prácu so správami si môžeme definovať pravidlá pre ich spracovanie – kopírovanie do vlastných položiek alebo poslanie správy e-mailom. Okrem toho máme k dispozícii aj filter správ. Žiaľ filter ani pravidlá pre spracovanie neumožňujú odstrániť nechcené správy.

Program Bizz(TM) RSS News Assistant však nie je len RSS čítačka. Umožní vám o.i. vytvárať vlastné RSS správy pre publikovanie. Pokiaľ teda uvažujete o vytvorení vlastného RSS kanálu na internete, tento program vám môže toto umožniť. Popis týchto možností by však už presiahol rámec tejto recenzie.

Internet: http://www.bizz.cz
Download: http://www.bizz.cz/dwn/rss/sk/BizzNAS_Pravda.exe

Na budúce: RSS Point, Feedreader

Neprehliadnite: