EURÓPSKA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA POHÁŇA KONKURENCIU A ROZVOJ V NOVÝCH SLUŽBÁCH

Tlačový servis  /  23. 03. 2005, 00:00

Výsledky výskumu prezentované na 51. európskom káblovom kongrese: Káblové spoločnosti poháňajú rast širokopásmového internetu.

Európska káblová sieť zostáva hlavnou konkurenciou pre úradujúce telefónne spoločnosti, a tento sektor bude pokračovať v investíciách do káblovej infraštruktúry.

V krajinách, kde operátori káblovej televízie používajú “triple play” služby (internet, káblová televízia a služby telefónnej komunikácie), penetrácia širokopásmového internetu je až 3 krát vyššia a telefónne služby sú lacnejšie. Širokopásmový internet a telefónia budú preto i naďalej hlavným hnacím motorom rastu pre Európsky káblový biznis.

Vyplýva to zo štúdie prezentovanej na 51. výročnom kongrese Európskej Káblovej Komunikačnej Asociácie (ECCA - European Cable Communications Association), ktorý sa od 21. do 23. marca koná v Budapešti. ECCA združuje európskych káblových operátorov, ako aj ich národné asociácie, na Slovensku je zastúpená spoločnosťou UPC Slovensko. Hlavným cieľom asociácie je podpora spolupráce medzi káblovými operátormi a asociáciami a reprezentovať ich záujmy na európskej a medzinárodnej úrovni. ECCA má 35 členov a jej sídlo je v Bruseli.

Zo štúdie, ktorú pripravila OVUM (analytická a konzultačná spoločnosť, najväčšia európska poradenská spoločnosť v oblasti telekomunikácií, software a IT služieb) vyplýva, že po rokoch investícii a reštrukturalizácie, káblová televízia opäť tvorí hlavný bod infraštukturálneho rozvoja, poháňajúc konkurenciu a rast v celej Európe. Príťažlivosť “triple play” ponuky káblových operátorov zvyšujú služby digitálnej televízie a služba videa na požiadanie. Tento priemysel však čelí narastajúcej konkurencii, keďže telefónne spoločnosti a digitálne terestriálne siete taktiež ponúkajú služby digitálnej televízie.

Zdroj: Tlačová správa ECCA
www.ecca.be

Neprehliadnite: