FTP server u nás doma

Martin Šťastný  /  22. 03. 2005, 00:00

Množstvo ľudí pod pojmom server rozumie zostavu s 2 procesormi, SCSI diskami a 4GB RAM. A pritom serverom môže byť i obyčajné pc, s ktorým doma bežne pracujeme. Aj keď len taký malý, ale to neznamená, že nemôže byť užitočný. Pozrime sa na to, ako mať na našom pc FTP server a ako sa na neho pripojiť.

Čo je vlastne FTP?
FTP- file transfer protokol, čiže protokol pre prenos súborov, vznikol ešte v roku 1971 a odvtedy neprešiel žiadnymi veľkými zmenami. FTP protokol používa sadu jednoduchých príkazov (SMNT, MKD, PWD atď.). Tieto príkazy však vďaka dnešným klientom užívateľ nemusí vôbec poznať. Ak chceme používať FTP protokol musíme mať na jednej strane server, na druhej klienta.

Ako na server?
Ak chceme mať FTP server na našom pc, jedna z prvých vecí čo potrebujeme je verejná IP adresa, alebo aspoň jeden nasmerovaný port.
Ak nemáme ani verejnú IP adresu, ani žiadny nasmerovaný port, FTP server budeme môcť používať len pre lokálnu sieť.

Ďalšou vecou ktorú potrebujeme je samotný server, vlastne software pomocou ktorého server spustíme. Mne sa doteraz ako najspoľahlivejší a freeware osvedčil GuildFTPd (http://www.slunecnice.cz/product/GuildFTPd/).

Guild_ftpd_main


Nastavenia.
Najprv si vytvoríme účet užívateľa. Užívateľské účty môžeme ďalej zaraďovať do skupín (groups). Anonymný účet je najlepšie zmazať aby sa k nám pripájali len užívatelia, ktorý budú mať vlastné meno a heslo. To vytvoríme v system>group, po kliknutí pravým tlačítkom sa nám zjaví ponuka, vyberieme - add user. Zadáme prihlasovacie meno, napr. ferko a heslo. Označíme normal user.

Prístup do zložiek povolíme užívateľovi po kliknutí na jeho účet v záložke paths.
Je tam zložka C:\ftproot, tú v žiadnom prípade nemažeme. Po kliknutí pravým tlačítkom myši do bieleho poľa vyberieme - add path a v Local path zvolíme zložku do ktorej chceme užívateľovi povoliť prístup.

Práva k zložke
- read povoľuje sťahovať súbory
- list povoľuje prezerať si zoznam súborov
- write povoľuje zapisovať súbory
- create povoľuje vytvárať ďalšie zložky
- delete povoľuje mazanie
- append umožňuje znovu nadviazať prerušené spojenia
V path comments môžeme zapísať komentáre k zložke.

Edit_path

V options môžeme podrobne nastaviť možnosti pripájania užívateľov

  •  Max. IP connections – maximálny počet pripojení z 1 IP adresy. 
  •  Soft upload/download limit – softwarové limitovanie uploadu/downloadu zo serveru. 
  • Port – port na ktorom sa bude možné na server pripojiť. Ak máme verejnú IP adresu, alebo chceme server len pre lokálnu sieť, môžeme si zvoliť hociktorý port, ktorý nepoužíva iná aplikácia. Ak máme len nasmerovaný port, zadáme ten.

Nastavenia_ftp


Event manager (Alt+E)
Pop-up alebo zvukové upozornenie ak : 

  • sa niektorý z užívateľov odpojí/pripojí na server 
  • je dosiahnutý maximálny počet povolených spojení 
  • niektorý z užívateľov pošle administrátorovi správu

V current connections môžeme sledovať všetky aktívne spojenia, podrobnosti o činnosti pripojených užívateľov môžeme sledovať pomocou záložiek download, upload, message, spy.

GuildFTPd samozrejme nie je jediný software pre prevádzkovanie FTP.
Takisto je tu aj Bulletproof FTP server (http://www.slunecnice.cz/product/BulletProof-FTP-Server/). Alebo Cerberus FTP server (http://www.slunecnice.cz/product/Cerberus-FTP-Server/). Alebo množstvo ďalších , stačí si len vybrať, nastavenia sú si veľmi podobné.

Klient
Pomocou klienta sa pripájame na server a prenášame medzi nimi dáta. A hlavne nemusíme vedieť naspamäť všetky FTP príkazy.
Najjednoduchší a asi aj najrýchlejší pre sťahovanie cez FTP je download manager, ktorý dokáže nadviazať viacero spojení a tým maximálne využiť sieť, napr. Flashget (http://www.slunecnice.cz/product/FlashGet/).

Z hlavného okna Flashgetu sa pomocou F7 dostaneme do site exploreru.
Do address vpíšeme adresu FTP serveru, na ktorý sa chceme pripojiť v tvare ftp://IP .
Ak nemá server povolené anonymné prihlasovanie vyplníme i login.
A už nám ostáva len nájsť hľadaný súbor a stiahnuť ho, nastaviť koľko pripojení sa má vytvoriť a kam chceme stiahnutý súbor uložiť.

Takisto sa môžeme pripojiť pomocou browseru, do políčka s adresou zapíšeme adresu serveru v tvare ftp://meno:heslo@IP.

A nakoniec ešte jeden FTP klient, ktorý vďaka výborne spracovanému rozhraniu poslúži ako obyčajným, tak i skúseným užívateľom - SmartFTP (http://www.slunecnice.cz/product/SmartFTP/)

Ovládanie je jednoduché, do políčka address vpíšeme adresu serveru, vyplníme login a port. Ak pripojenie zlyhá, stačí sa pozrieť na log a ľahko zistíme kde je chyba. Jedným z najčastejších problémov môže byť, že FTP server je firewallom. Vtedy stačí zapnúť passive mode v commands>connection>passive mode.

Smartftp

SmartFTP má množstvo funkcií a ovládanie je úplne jednoduché. Podporuje aj zabezpečené pripojenie na server cez SSL. Môžeme s ním na FTP server takisto uploadovať, ako z neho aj sťahovať. Súbory si môžeme vkladať do radu (queue), uložiť ho ako súbor a hocikedy si ho otvoriť a pokračovať, alebo ich môžeme sťahovať/nahrávať priamo, bez prerušenia.

Hneď po nainštalovaní máme v SmartFTP záložky a autori nám v nich pripravili odkazy na FTP servery Infogrames, Blizzard, EA odkiaľ si môžeme stiahnuť demá hier, videá. Takisto tu nájdeme i odkazy na FTP servery Slackware, Debian a pod.

FTP protokol má síce cez 30 rokov, ale i dnes ho používajú ako malé firmy, tak i najväčšie portály. A taktiež ho môžeme používať i my, využitie si určite nájde u každého, kto často posiela väčšie súbory e-mailom a musí ich rozdeľovať na menšie.

Martin Šťastný
(scorpion@inet.sk)

Neprehliadnite: