Podľa GfK má už každý druhý Slovák prístup na internet

Jana Gombošová  /  19. 03. 2005, 00:00

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý januári tohto roku zrealizovala na vzorke 1000 respondentov spoločnosť GfK Slovakia, sa internet postupne dostáva aj do menších slovenských miest, prestáva byť doménou mladých ľudí a stáva sa súčasťou života väčšinovej slovenskej populácie.

Na základe výsledkov omnibusového prieskumu spoločnosti GfK Slovakia z januára tohto roku má už takmer polovica (48,2%) obyvateľov Slovenska vo veku nad 15 rokov v súčasnosti možnosť prístupu na internet.

Koľko % slovenskej populácie má prístup k internetu?
Tabuľka nižšie ukazuje, ako sa vyvíjalo percento potencionálnych používateľov internetu od roku 1999. Možnosť prístupu na internet však ešte neznamená reálne využívanie tejto služby. Približne 80% tých, ktorí majú prístup na internet, ho aj reálne využívajú.

1999

2000

2001

01.2004

06.2004

01. 2005

10%

17,3%

25%

41%

43%

48,2%


Najčastejšie ide o prístup na internet na verejných miestach (22,3%) ako sú internetové kaviarne, knižnice a pod. Veľká časť populácie má tiež možnosť prístupu na internet na pracovisku. Len 13,4% slovenskej populácie má zriadený prístup na internet v domácnosti.

Gfk_graf

Takmer denne využívajú internet najmä vysokoškoláci (35,5%) a stredoškolsky vzdelaní ľudia s maturitou, vo veku od 19 do 60 rokov.

Regionálne vedie v dostupnosti internetu Bratislavský kraj, nasledovaný Košickým. Penetrácia internetu v domácnostiach je taktiež najvyššia v Bratislavskom kraji, kde dosahuje 25%.

Kľúčovým faktorom pokračujúcej internetizácie na Slovensku bude rast využívania internetu v domácnostiach. Ten bude závisieť predovšetkým od ďalšieho vývoja cenovej politiky providerov, resp. regionálnej distribúcie poskytovania pripojenia na internet.

Zdroj: GfK

Neprehliadnite: