NOVÁ INICIATÍVA PROTI SOFTVÉROVEJ KRIMINALITE

Tlačový servis  /  18. 03. 2005, 15:36

Business Software Alliance (BSA) tento týždeň odštartovala novú komunikačnú kampaň zameranú na prevenciu softvérovej kriminality na Slovensku.

Štruktúra kampane zahŕňa distribúciu informatívnych materiálov viac než 45 tisícom podnikateľských subjektov ako aj odvysielanie informačných spotov vo vybraných slovenských komerčných rádiách a inzerciu v tlačových médiách.

Kampaň bola pripravená aj s prihliadnutím na štatistiky spomínajúce škody, ktoré spôsobila softvérová kriminalita v roku 2004. Medzi kľúčové prezentované trendy patrí najmä fakt, že za priestupky a trestné činy spojené s nelegálnym používaním softvéru v regióne Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA) zaplatili firmy v roku 2004 celkom 4 mil. EUR vo forme pokút uložených súdmi, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 10%.

Medzi najčastejších vinníkov patrili malé a stredné podniky v odvetví kreatívneho priemyslu, technologickom sektore a v oblasti služieb, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti využívajú profesionálne softvérové produkty. Niektoré podniky ani po vykonaní softvérových auditov nepodnikli príslušné kroky na legalizáciu. Škody boli stanovené na základe miery porušenia predpisov a ochoty spoločnosti riešiť svoj priestupok a viedli k individuálnym pokutám od 10 000 EUR po takmer 300 000 EUR v prípade architektonickej kancelárie, ktorá pri svojej činnosti nelegálne používala softvérové produkty.

„Nová kampaň bola odštartovaná prostredníctvom 45-tisíc listových zásielok určených malým a stredným podnikom na Slovensku. Širokú používateľskú verejnosť súčasne informujeme o rizikách spojených s nelegálnym používaním softvéru prostredníctvom mediálnej kampane“, povedal Roman Karabelli, tlačový hovorca BSA. “Súčasťou kampane sú aj reklamné letáčiky prikladané ku faktúram telekomunikačného operátora, ktorých úlohou je informovať o rizikách softvérového pirátstva. Ich prostredníctvom sme oslovili takmer 1 200 000 adresátov.“

„Na Slovensku BSA v súčasnosti monitoruje viac ako 92 firiem pre podozrenie na používanie nelegálneho softvéru a okrem toho sleduje 73 prípadov nelegálnej inštalácie počítačových programov priamo samotnými predajcami počítačov. V roku 2004 začali orgány činné v trestnom konaní stíhať 26 firiem a v mene členov BSA sme v 52 prípadoch vyčísľovali spôsobenú škodu ,“ dodal Karabelli.

Neprehliadnite: