Súborový správca zadarmo VI.: Turbo Navigator

Július Pastierik  /  28. 03. 2005, 00:00

V poradí šiesty súborový správca, ktorého si predstavíme je veľmi zaujímavý Turbo Navigator.

Predstavovaný program Turbo Navigator patrí takisto do série dvojpanelových súborových správcov. Jednotlivé súbory dokáže zobrazovať iba v dvoch režimoch – jednoduchý zoznam mien súborov alebo zoznam s podrobnosťami podrobnosti. Okrem toho si môžeme dať zobraziť stromovú štruktúru adresárov. V tomto prípade podobne ako v programe FreeCommander sa príslušný panel zvislo rozdelí na dve oblasti. V ľavej je strom a v pravej je zoznam súborov. Program, žiaľ, nevyniká v možnostiach zobrazovania grafických súborov, pretože nemá implementovanú podporu zobrazovania žiadneho grafického formátu. Tak isto nemá zabudovaný žiadny interný pakovací alebo rozpakovávací program. Na druhej strane je dobré, že pri zobrazovaní súborov pomocou funkcie View (F3) si môžeme dať zobraziť hexadecimálny kód, hoci aj v spustiteľnom EXE súbore. Pomerne zaujímavá je i informácia o veľkosti disku a voľného priestoru na ňom, ktorú program automaticky zobrazuje pri jeho výbere. Tieto informácie nám program ďalej umožňuje zobraziť v peknom koláčovom grafe, kde je zároveň zobrazený aj priestor, ktorý obsadzuje aktuálny adresár. Pre rýchlu práci so súbormi program podporuje klávesové skratky, ktoré ako sme už mnohokrát spomínali, zodpovedajú nepísanému štandardu od čias starého známeho DOS-ovského programu Norton Commander. Tak isto sú všetky dôležité funkcie prehľadne a pohodlne prístupné cez tlačidlá na nástrojových paneloch. Tieto panely sa ďalej dajú veľmi pohodlne presúvať, takže si pracovné prostredie môžeme primerane prispôsobiť podľa svojich potrieb. Okrem toho si môžeme definovať zoznam obľúbených adresárov a potom sa do nich primerane pohodlne a rýchlo presúvať či už pomocou klávesových skratiek, alebo cez menu.

Medzi zaujímavosti, ktoré nenájdeme bežne v iných programoch patrí napr. možnosť zakódovať a, samozrejme spätne dekódovať súbory podľa nami zadaného hesla. Medzi tie najzaujímavejšie vlastnosti však určite patrí prehrávač hudobných súborov. Podporuje vyše dvadsať hudobných formátov, takže tohto súborového správcu môžeme použiť i na prehrávanie hudby napr. vo formáte MP3. V súčasnosti je na internete možné stiahnuť dve posledné verzie tohto programu. Verzia 1.46 sa musí inštalovať a verzia 1.47 sa môže nakopírovať priamo a spúšťať hoci aj z diskety. Žiaľ, posledne menovaná verzia je mierne nedotiahnutá, pretože napr. pri pokuse o ukončenie programu hlási chybu. Program síce nevedie k havárii systému a ani sám nezhavaruje, ale sa ani neukončí. Dá sa, samozrejme, cez násilné ukončenie programu (CTRL+ALT+DEL s následným výberom tohto programu). Na druhej strane, ak potrebujeme prenosného súborového správcu, je to popri programe Servant Salamander druhý program, ktorý to umožňuje.

Je na škodu, že vývoj tohto programu bol zrejme definitívne skončený. O tomto sa dá usudzovať z tej skutočnosti, že domovská doména je na predaj. Napriek tomu si myslím, že tento program svojimi niektorými vlastnosťami mnohým vyhovie a budú ho používať i v budúcnosti. Pretože download jeho distribučných súborov sa na internete už pomerne ťažšie hľadá, umiestnil som ich aj na inet, aby si ich prípadní záujemcovia mohli jednoduchšie stiahnuť.

Súvisiace články:
Gyula´s Navigator
MeeSoft Commander
FreeCommander
Servant Salamander
JExplorer

Internet: http://www.turbonavigator.com
Download: /download/user/tn146setup.exe (verzia 1.46)
/download/user/tn147.zip (verzia 1.47)

Neprehliadnite: