Programujeme v jazyku C# - Diel 17. - Strings II.

Michal Čižmár  /  16. 03. 2005, 00:00

Pokračujeme vo veľmi praktickej téme. Textové reťazce sa používajú skoro v každom bežnom programe a tak ich zvládnutie je kľúčové. Pretože knižnice .NET sú veľmi bohaté, práca s textom, ako vyhľadávanie, zamieňanie znakov a podreťazcov a pod., už nie sú nočnou morou programátora.

Na impulz z diskusií sa budem v niektorom z budúcich dielov venovať vývojovým prostrediam na písanie C# programov. Hlavne čo sa týka klávesových skratiek a rôznych nastavovačiek, ktoré by mohli urýchliť prácu. Možnosti pohodlného ladenia (debuggovania) budú tiež kľúčové. Ak máte nejaké obľúbené prostredie a hlavne je FREE, tak mi Váš tip napíšte do diskusie alebo najlepšie na e-mail.

Poďme ale naspäť k Stringom.

>>Prehľadávanie textových reťazcov.

Príklad 17.1

using
System;
//-----------------------------------------------------

class
MainClass
{
   public static void Main(string[] args)
   {
        string text = "Programujeme v jazyku C#";
        string prazdnyText="";
        int poziciaVecka = text.IndexOf('v');
        int poziciaSlova = text.IndexOf("jazyku");
        int neexistujuce = text.IndexOf("C++");
        int poslednaMedzera = text.LastIndexOf(" ");  
        int indexV_prazdnom = prazdnyText.IndexOf("a");

       //uint pozicia = text.IndexOf("C#"); chyba!!!!


       Console.WriteLine("{0},{1},{2},{3},{4}",
                                         poziciaVecka, //13
                                         poziciaSlova, //15
                                         poslednaMedzera,//21
                                         neexistujuce,//-1
                                         indexV_prazdnom);//-1
       }
}

//-----------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad17.1_HladanieV_Stringoch.zip

Ako vidíte, vyhľadávanie je veľmi jednoduché. Je založené hlavne na funkcii IndexOf() a jej obdoby LastIndexOf(). Ako parameter môže byť predaný len jeden znak alebo aj iný reťazec.
Pre tých čo nevedia základy angličtiny, LastIndexOf znamená posledný pozícia koho/čo. Myslím si, že z príkladu je to všetko jasné.

Dôležité je vedieť vyhodnotiť aj ten prípad, keď hľadaný znak alebo reťazec sa v texte nevyskytuje. V tomto prípade je vrátený index -1. Z toho vyplýva, že index (vratený funkciou indexOf() ) je len typu int. Teda napríklad bezznamienkový int - uint je na uchovanie výsledku nepoužiteľný.

Pretože textový reťazec je vlastne niečo ako pole znakov, pozície písmen
sú indexované od  0 !!

>>Obmedzené prehľadávanie textových reťazcov.

Obmedzenie v tomto prípade znamená, že si položíme určité podmienky (hranice), v ktorých bude prehľadávanie prebiehať.

Príklad 17.2

using
System;
//-----------------------------------------------------

class
MainClass
{
   public static void Main(string[] args)
   {
        string text = "Programujeme v jazyku C#";
        int koniecPrvehoSlova = text.IndexOf(" ");
        int index1 = text.IndexOf('C',0,koniecPrvehoSlova);

        int zvysok = text.Length -1 - koniecPrvehoSlova;

        int index2 = text.IndexOf('C',koniecPrvehoSlova,zvysok);

       Console.WriteLine("{0},{1}", index1, index2);
                                                        //-1         //22
     }
}

//-----------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/ownload/user/Priklad17.2_OhraniceneHladanie.zip

Teraz by sme mohli aj podrobnejšie opísať parametre funkcie IndexOf().

IndexOf
( hľadaný znak/ reťazec, od kade, dĺžka výberu)

Dôležité je tu pripomenúť ešte raz, že posledný parameter funkcie IndexOf() v danom prípade nie je konečná hranica výberu ale dĺžka. Ak si napr. dĺžku výberu zvolíte príliš veľkú, až tak, že presiahnete dĺžku textu, tak nastané nepekné chybové ukončenie programu (prinajhoršom).

Existuje aj takáto modifikácia parametrov vyhľadávacej funkcie.

IndexOf
( hľadaný znak/ reťazec, od kade)

Tu treba dať tiež pozor na to aby „od kade“ bolo v rámci rozsahu textu. Túto modifikáciu by bolo vhodnejšiu použiť v príklade hore.

>>Hľadanie pomocou množiny prvkov.

Niekedy sa môže zísť funkcia, ktorá zistí, či sa v reťazci nachádza aspoň jeden prvok z množiny znakov. Príklad hovorí za všetko.

Príklad 17.3

using
System;
//-----------------------------------------------------

class
MainClass
{
    public static void Main(string[] args)
   {
         string text1 = "klhjrt";
         string text2 = "sdfasd";
         string text3 = "ydfshjk";
         char[] vyber = {'a','e','i','o','u','y'};

         int index1 = text1.IndexOfAny(vyber);
         int index2 = text2.IndexOfAny(vyber);
         int index3 = text3.IndexOfAny(vyber);

        Console.WriteLine("{0},{1},{2}", index1,index2,index3);
                                                               //-1        //3        //0
     }
}

//-----------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad17.3_HladanieZ_Mnoziny.zip

Stačí použiť funkciu IndexOfAny(). Ma ešte rôzne modifikácie (čo sa týka ohraničenia rozsahu hľadania) podobne ako IndexOf().

>>Hľadanie všetkých výskytov

Ako aplikáciu dnes prebranej látky :-) si ukáže program, ktorý vyhľadá všetky samohlásky v texte. Ak niečomu nepochopíte napíšte mi do diskusie. Je to trošku náročnejší príklad.

Príklad 17.4

using
System;
//-----------------------------------------------------

class
MainClass
{
    public static void Main(string[] args)
   {
         string text = "Dolly mala malu ovecku";
         char[] samohlasky ={'a','e','i','o','u','y'};
         int index=-1;

         Console.WriteLine(" Pozicie samohlasok su:");
         while ( (index = text.IndexOfAny(samohlasky,index+1))!=-1)
        {
              Console.WriteLine(" Index = {0}",index);
         }
    }
}

//-----------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad17.4_HladanieSamohlasok.zip

>>Čo bude nabudúce?

Budeme pokračovať v Stringoch. Sú ešte napr. funkcie na zamieňanie všetkých výskytov vybraných znakov za iné, odstránenie časti reťazca, vsunutie podreťazca a podobne. Máme čo robiť. :-)

>>Predchádzajúce diely:

Programujeme v jazyku C# - Diel 16. - Strings I.
Programujeme v jazyku C# - Diel 15. - MIX zaujímavostí III.
Programujeme v jazyku C# - Diel 14. - MIX zaujímavostí II.
Programujeme v jazyku C# - Diel 13. - MIX zaujímavostí I.
Programujeme v jazyku C# - Diel 12. - Cykly III.


Vaše postrehy a pripomienky píšte do diskusie alebo na e-mail.

MICHAL Čižmár

micitn@orangemail.skNeprehliadnite: