Súborový správca zadarmo III.: freeCommander

Július Pastierik  /  12. 03. 2005, 00:00

V poradí tretí súborový správca, o ktorom si budeme hovoriť je naozaj vynikajúci program freeCommander.

Súborový správca freeCommander patrí medzi tie najlepšie programy, ktoré v oblasti freeware v tejto skupine vôbec môžeme nájsť. Samozrejme, ani on nie je dokonalý a oproti platenému programu TotalCommander má menšie funkčné možnosti, no pri bežnej práci je naozaj plne dostačujúci. Napokon, chýbajúce funkcie sa mnohokrát dajú nahradiť inými freeware programami.

Na rozdiel od programov Gyula´s Navigator a MeeSoft Commander máme prakticky všetky dôležité funkcie prehľadne k dispozícii na nástrojových lištách. Rozhranie programu je ako sme už zvyknutí rozdelené do dvoch nezávislých panelov. Okrem toho si môžeme dať v ľubovoľnej časti dať zobraziť adresárový strom, ktorý sa otvorí v novom paneli, takže celkove môžeme mať až štyri súborové panely. Pre zobrazovanie súborov nám program freeCommander poskytuje všetky možnosti, na aké sme zvyknutí z prostredia Windows (zoznam, detailný zoznam, malé alebo veľké ikony). Okrem toho si môžeme dať zobraziť zoznam súborov ako malé obrázkové náhľady, čo využijeme pri rýchlom prehliadaní obrázkov. Okrem toho má program zabudovaný interný prehliadač obrázkov, ktorý podporuje cca 40 najbežnejších obrázkových formátov. Klávesové skratky tohto programu znovu dodržiavajú už toľkokrát spomínaný nepísaný štandard, ktorý zaviedol program Norton Commander. Pre ďalšie spríjemnenie a zrýchlenie práce máme k dispozícii i bohaté možnosti nastavenia obľúbených položiek a to až v troch samostatných zložkách – obľúbené adresáre, rozloženie adresárov a obľúbené programy. V zložke obľúbených adresárov si môžeme definovať automatické prepnutie do príslušného adresára v jednom alebo aj obidvoch paneloch naraz. Zložka rozloženie adresárov je podobná s tým rozdielom, že tu vždy definujeme automatické prepnutie do príslušných adresárov v obidvoch paneloch naraz. Zložka obľúbených programov slúži, ako napovedá už jej názov na rýchle spúšťanie vybraných programov. Tak isto ako program MeeSoft Commander má i program freeCommander zabudovaný interný ZIP, RAR a navyše aj CAB extraktor. Pre mnohých bude však ešte zaujímavejšie, že má zabudovaný i interný ZIP a CAB pakovací program. V prípade ZIP archívu máme dokonca možnosť vytvoriť samorozbaľovací EXE súboru. Ďalej program umožňuje rozdeliť súbor na menšie súbory, v prípade potreby znovu aj ako samospájací EXE súbor. Toto určite dokážeme využiť napr. pri potrebe prenosu väčšieho súboru pomocou diskiet napr. ak nemáme k dispozícii CD napaľovačku a súbor je aj po prípadnom zabalení ešte príliš veľký. Pre mnohých bude neoceniteľnou pomôckou možnosť vytvorenia MD5 kontrolných súčtov a, samozrejme, možnosť skontrolovania týchto súčtov. Toto oceníme napr. i pri sťahovaní súborov z internetu. Na viacerých serveroch je už v súčasnosti zobrazený MD5 kontrolný súčet súborov určených na stiahnutie. Takto si jednoducho ihneď po stiahnutí môžeme napr. overiť, či sa súbor stiahol v poriadku prípadne, či nie je nakazený nejakým vírusom. Medzi ďalšie zaujímavé doplnky patrí napr. možnosť uložiť obrázok plochy do súboru buď vo formáte BMP alebo JPG. Tento doplnok určite dokážeme využiť nielen pri písaní takýchto recenzií. Samozrejme, tak ako i v iných súborových manažéroch i v tomto programe si môžeme nastaviť rôzne kozmetické vlastnosti (farby, fonty, zobrazené panely a pod.), či pracovný jazyk, medzi ktorými nás určite zaujme slovenčina či čeština. Ako určitý nedostatok, ktorý v tomto programe osobne pociťujem je absencia FTP klienta a absencia príkazu na hromadné premenovanie súborov. Ďalej v porovnaní s MeeSoft Commanderom mi čiastočne chýba možnosť zobrazenia zaškrtávacích okienok pri jednotlivých súboroch. Na druhej strane tu nájdeme napr. možnosť uloženia zoznamu súborov do schránky, čo sa dá vynikajúco využiť o.i. pri tvorbe zoznamu zvukových súborov (play list) pre prehrávače. Nielen programátori ocenia integrovanú ASCII tabuľku.

Ťažko mi je porovnávať súborového správcu freeCommander s už recenzovaným programom Gyula´s Navigator alebo s programom MeeSoft Commander. Osobne ho síce považujem za najlepší nielen z tejto trojice, ale i zo všetkých dostupných freeware programov tohto typu, ale upozorňujem, že je to môj súkromný názor. Každý program má svoje klady i zápory a preto záleží len na prípadných používateľoch, ktorému dajú prednosť.

Internet: http://www.freeCommander.com
Download: http://www.freecommander.com/fc_setup_.zip
Jazykové rozšírenia: http://www.freecommander.com/freecommander_lng.zip

Neprehliadnite: