Programujeme v jazyku C# - Diel 16. - Strings I.

Michal Čižmár  /  09. 03. 2005, 00:00

String je angl. slovíčko a má veľa významov. My ale použijeme variantu prekladu vo význame : reťazec. V našom prípade ide o reťazec znakov. Z toho vyplýva, že sa budeme v tomto dieli „hrať“ s textom. V jazyku C priamo reťazce ani neboli a s textom sa robilo veľmi ťažkopádne.

V posledných troch dieloch sme toho veľa nenaprogramovali (ale zato sme si povedali o rôznych zaujímavostiach), takže dúfam, že ste si oddýchli a môžeme sa pustiť do novej témy.

>>Pracuje sa so Stringami ťažko?

String je trieda a tak sa na vytvorenie reťazca použijú podobné mechanizmy, ako na vytvorenie objektu. String-y sú veľmi jednoduché a na manipuláciu s nim je už pripravených veľa funkcií. Implicitne sú to reťazce znakov kódované v UNICODE (čo to je, bolo povedané v minulých dieloch).

POZOR! Stringy
sú konštantné!
To znamená, že ak nejaký string inicializujete textom, už sa tento text nedá modifikovať! Môžete ale použiť funkcie, ktorých vstupom je konštantný text a výstupom je nejakým spôsobom upravený daný textový reťazec.

Pre zaujímavosť.
Minimálna dĺžka premennej string je 20Bytov.

>>Ako vytvoriť String?

Myslím, že ste si už na môj štýl zvykli a tak vám určite nebude robiť problém, keď dám hneď príklad.

Príklad 16.1

//------------------------------------------------
using
System;
class
MainClass
{
    public static void Main()
   {
          /*1*/
string Retazec1 = "What is the Matrix?";
          /*2*/
// string Retazec2 = new string("ahoj"); nefunguje!

          int cislo = 22;
          /*3*/
string Retazec3 = cislo.ToString();

          /*4*/
string Retazec4 = new string('A',3);

          Console.WriteLine(Retazec1);
         Console.WriteLine(Retazec3);
         Console.WriteLine(Retazec4);
     }
}

//------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad16.1ZakladyString.zip

V príklade máte štyri spôsoby (je ich ale viac) vytvorenia reťazca, z toho sú tri funkčné :-).
Prvý spôsob
je najpoužívanejší a myslím si, že je to najjednoduchší spôsob ako vytvoriť textový reťazec. O takomto niečom mohli kedysi programátori v C len snívať.

POZOR! Pre programátorov v C++.

Všimnite si, že druhý prípad je v C# nefunkčný. Upozorňujem na to, pretože v C++ je to veľmi častý spôsob vytvorenia reťazca.

Tretí spôsob
využíva toho, že veľmi veľa tried v C# má funkciu (správne povedané - metódu) ToString(). Vidíte ako jednoduché je konvertovať číselné hodnoty na text.

Štvrtý
spôsob nie je veľmi často používaný, ale možno že sa vám niekedy zíde. Ukazuje ako vytvoriť text, ktorý obsahuje 3-krát znak A.

>>Základná práca so Stringami.

Vysvetlenie po príklade.

Príklad 16.2

//------------------------------------------------
using
System;
class
MainClass
{
      public static void Main()
     {
           string prveSlovo = "Ahoj";
           string druheSlovo = "svet!";

           string text = prveSlovo + " " + druheSlovo;

           text.ToUpper(); // POZOR >> Neurobí nič!!!!!!!
           text
= text.ToUpper(); // toto je správne

           /*2*/text += " Hello world!"
          Console.WriteLine(text);

          //---Porovnanie retazcov------------------ 
          string slovo1 = " ahoj ";
          if (slovo1 == "ahoj")
                Console.WriteLine("Plati prva moznost");
         if (slovo1.Trim() == "ahoj") // Spravne!
                Console.WriteLine("Plati druha moznost");
 
          //--Nacitanie z klavesnice-----------
          string input;
          Console.Write(" Teraz nieco napiste: ");
          input = Console.ReadLine();
          Console.WriteLine(" Dlzka textu:{0}",input.Length);
    }
}

//------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad16.2JednoducheOperacie.zip

Poďme od začiatku programu. Najprv sme vytvorili dva reťazce, ktorých spojením a pridaním medzery sme vytvorili vetu.

Ďalej sme sa pokúsili previesť všetky písmená na veľké len zavolaním metódy ToUpper(). Ako som ale už spomínal, reťazce sú konštantné a tak musíte výstup funkcie zachytiť do nejakej premennej. Že je to tá istá premenná z akej metódu voláte je úplné regulárne.

Potom vidíte, že reťazce sa porovnávajú použitím operátora ==, takže na to nepotrebuje žiadnu funkciu (v skutočnosti sa zavolá určitá funkcia, ale to nás zatiaľ nemusí zaujímať). Často sa stáva, že reťazec obsahuje nadbytočné medzery, tie ale jednoducho “odtrimujeme“ (odsekneme, zastrihneme). Pozor na to, že sa porovnáva znak po znaku a bere sa do úvahy aj veľkosť písmen.

Na konci programu, je ukázané ako sa načíta text z klávesnice a ako  jednoducho sa dá zistiť dĺžka textového reťazca. Pozor, za .Lengthnie sú zátvorky ().

>>Viacriadkový textový reťazec.
Príklad 16.3

//------------------------------------------------
using
System;
class
MainClass
{
      public static void Main()
     {

string
hlaska =
@"Toto je text
na viac \n
riadkov "
;
      Console.WriteLine(hlaska);
     }
}

//------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad16.3ViacriadkovyTextString.zip

Stačí dať pred úvodzovky zavináč a text bude inicializovaný tak, ako je uvedený v zdrojovom súbore. Keď program spustíte, zistíte, že aj špeciálny znak \n bude vytlačený. Často sa tento spôsob používa, keď reťazec má obsahovať cestu k súboru.

>>Prístup k jednotlivým znakom.

Čo takhle dať si špenát, pardon : príklad ! :-)

Príklad 16.4

//------------------------------------------------
using
System;
class
MainClass
{
      public static void Main()
     {
           string otazka = "Co je to Matrix?";
           for( int i = 0; i < otazka.Length; i++)
           Console.Write("{0}",otazka[i]);
     }
}

//------------------------------------------------

Príklad na stiahnutie : www.inet.sk/download/user/Priklad16.4PristupK_Znakom.zip

K znakom sa pristupuje ako k prvkom pola. Jednoduché, nie?

>>Čo bude nabudúce?

Myslel som, že táto téma bude na jeden diel. Ako tak na to teraz pozerám, ešte viem napísať veľa príkladov na Stringy a tak som k nadpisu pridal rímsku jednotku. Ešte je veľa užitočných funkcií na Stringy, ale o tých si povieme teda až budúcu stredu. Nezabudnite sa na to prísť pozrieť.

Michal Čižmár

micitn@orangemail.sk


Neprehliadnite: