Programujeme v jazyku C# - Diel 14. - MIX zaujímavostí II.

Michal Čižmár  /  23. 02. 2005, 00:00

Pokračujeme v sérii článkov o zaujímavých príkazoch a konštrukciách v C#. Sú to témy, na ktoré nie je potrebný celý článok, ale stačí stručný odstavec s príkladom. Pre navnadenie napr.: Pomenovanie funkcií a premenných s interpunkčnými znamienkami.

>>Direktíva #warning
Direktíva je špeciálny typ príkazu, ktorý ale nie je určený pre samotný program, ale pre prekladač zdrojového súboru. Takýchto direktív existuje viacej. Pre zaujímavosť začneme s #warning.

Pomocou tejto direktívy poviete prekladaču, že má text, ktorý za ňou nasleduje vypísať pri prekladaní programu. Myslím, že použite a syntax pochopíte rýchlo z príkladu:

Príklad 14.1

//--------------------------------------------------------
using
System;
#warning Program je len alfa verzia !!!

class
MainClass
{
   public static void Main()
   {
      int i ;
      for(i = 0; i<5; i++) 
         Console.WriteLine(" i = {0}",i);
   }
}

//--------------------------------------------------------

Na stiahnutie: www.inet.sk/download/user/Priklad14.1_Line.zip


>>Zatracovaný príkaz GOTO

S týmto príkazom sa stretnete vo vyšších programovacích jazykoch len veľmi zriedka. Dokonca sa považuje za zlú vizitku programátora ak sa v jeho zdrojákoch goto vyskytuje príliš často. Goto umožňuje skoky vo vykonávaní programu. Dá sa nahradiť pomocou cyklov, o ktorých som písal v minulej sérii.

Hovorí sa že vytvára tzv. “špagetové programy“. Mnohonásobné použite príkazu goto vedie k neprehľadnému kódu (čo považujem za veľké mínus, aj keby program fungoval správne) a keby ste si znázornili priebeh takéhoto programu, dostanete niečo ako tanier plný špagiet.

Dobrý prekladač (kompilátor) umožňuje optimalizovať prekladaný program, tak aby sa výsledný program vykonal čo najrýchlejšie. Ak je použitý príkaz goto veľakrát, tak kompilátor má len malé šance program optimalizovať.

Pozrite si príklad a na ňom si vysvetlíme jednoduché pravidlá pre prácu s goto.
Príklad 14.2

//--------------------------------------------------------
using
System;
class
MainClass
{
   public static void Main()
   {
      //goto skok2; // nefunguje
      //goto skok3; // nefunguje

      for(int i = 0; i < 5; i++)
      {
         skok3: Console.WriteLine("i = {0}",i);
         if( i == 2) goto koniec; //funguje
      }

      koniec: Console.WriteLine("koniec");
   }
   public static void Test()
   {
      skok2: return ;
   }
}

//--------------------------------------------------------

Na stiahnutie: www.inet.sk/download/user/Priklad14.2_Goto.zip

>>Pravidlá pre GOTO

- - Nie je možné skákať z jednej funkcie do druhej.
- - Nie je možné skákať do vnútra slučiek
- - Vyskočiť zo slučky je povolené
- - Za každým cieľom skoku goto musí byť príkaz

Syntax tohto príkazu je jasná z príkladu. A nakoniec posledná rada je: Ak vás niekto nenúti použiť tento príkaz zo zbraňou pri vašej hlave tak ho nepoužívajte. :-)

>>Mäkčene a dĺžne v zdrojových súboroch

Kedysi za éry DOS programov ste sa mohli stretnúť s tým, že program vypisoval všelijaké haky-baky na mieste, kde by mali byť vypísané znaky s mäkčeňmi. Bolo to spôsobené tým, že program vyžadoval (alebo predpokladal), aby pre jeho spustením bola nastavená určitá kódová stránka (napr. ASCII)

Kódová stránka je tabuľka, kde určitému binárnemu číslu sa priradí znak. Počet znakov, ktoré môžeme takto zakódovať, je obmedzený počtom bitov, ktoré sa použijú na kód jedného znaku. Nová kódová stránka UNICODE používa 2 krát viac bitov na kódovanie a preto nemá problém zakódovať 65 536 rôznych znakov.

.NET Framework používa pre vypisovanie a zdrojové súbory spomínanú tabuľku UNICODE.
Takže, nebojte sa používať interpunkčné znamienka pri vypisovaní hlášok. Môžete to použiť aj na pomenovanie funkcií a premenných, ale to neodporúčam, pretože kto bude stále prepínať anglickú a slovenskú klávesnicu? :-) Nasledujúci príklad nie je problém skompilovať, všimnite si hlavne pomenovania :
Príklad 14.3

//--------------------------------------------------------
using
System;
class
HlavnáTrieda
{
    public static void Main()
    {
      int číslo = 0 ;
      Console.WriteLine(" Výpis : = {0}",číslo);
    }
}

//--------------------------------------------------------

Na stiahnutie: www.inet.sk/download/user/Priklad14.3_makcene.zip

>>Čo bude nabudúce?

Ešte mám zopár zaujímavosti, ktoré stoja za jeden celý diel. Dúfam, že ste našli využitie aspoň jednej zaujímavosti a ak nie, počkajte si na budúcu stredu, sľubujem, že to bude zaujímavé. Trochu prezradím : ukážeme si ako vytvoriť automatickú dokumentáciu v HTML formáte.

>>Predchádzajúce diely:
Programujeme v jazyku C# - Diel 13. - MIX zaujímavostí I.
Programujeme v jazyku C# - Diel 12. - Cykly III.
Programujeme v jazyku C# - Diel 11. - Cykly II.
Programujeme v jazyku C# - Diel 10. - Cykly I.
viac na www.inet.sk/csharp ...

Teším sa na vaše pripomienky v diskusii alebo píšte e-mail.

Michal Čižmár

micitn@orangemail.sk

Neprehliadnite: