Freeware programy od Fresh I.: Fresh UI

Július Pastierik  /  07. 02. 2005, 00:00

Ako vieme, Windows skrýva bohaté možnosti nastavenia, ktoré robíme zmenou záznamov v systémových registroch (tzv. tweakovanie). Pretože priama zmena cez editor registrov nie je práve najprehľadnejšia, prichádzajú na rad rôzne programy, ktoré nám túto prácu primerane uľahčujú.

Program FreshUI je jedným z viacerých programov na prehľadnú správu tých systémových registrov, pomocou ktorých môžeme nastaviť niektoré vlastnosti systému Windows. Celé nastavovanie je prehľadne rozdelené do záložiek, ktoré sú prístupné cez rozbaľovací zoznam, ktorý sa nachádza v ľavej časti používateľského rozhrania programu. K dispozícii máme šesť základných skupín, v ktorých môžeme meniť príslušné nastavenia: Aplication, Explorer, Hardware, Windows Interface, Windows System a Covering Your Track. Z naozaj veľkého množstva rôznych nastavení si uvedieme len niekoľko málo príkladov, ktoré snáď pomôžu urobiť si akú-takú predstavu o tom, čo môžeme nastaviť týmto programom. V časti Aplication môžeme nastaviť niektoré parametre pre štandardné Windows aplikácie, ktoré sú dodávané spolu s operačným systémom, t.j. Internet Explorer, Media Player, Notepad, Outlook Express a pod.
V časti Explorer môžeme nastaviť tie parametre, ktoré sa týkajú zobrazovania súborov a diskových zariadení. Ako príklad si uveďme, že môžeme zakázať zobrazovať niektoré diskové jednotky, môžeme pridať niektoré položky do kontextového menu a pod. V časti Hardware môžeme nastaviť niektoré parametre HW zariadení, ako je napr. povolenie autoštartu CD, výmenu funkcií pravého a ľavého tlačidla myši (čo môže byť výhodné napr. pre ľavákov), povolenie alebo zakázanie automatického pripojenia na internet počas štartu systému a pod.
V časti Windows Interface môžeme o.i. nastaviť, aké zložky sa majú zobrazovať v ponuke Ovládací panel (Control Panel) alebo v ponuke Štart, zakázať zobrazovanie systémových ikoniek na ploche, nastaviť veľkosť ikoniek, a pod. V časti Windows System môžeme nastaviť niektoré systémové parametre, ako napr. 32 bitový prístup k diskom, veľkosť niektorých vyrovnávacích pamätí (Buffer Size), správanie sa pri štartovaní a zhadzovaní systému a pod.
V časti Covering Your Track si môžeme nastaviť určité „zametanie stôp“, ktoré zostávajú po našej práci v systéme, napr. mazanie najrôznejšej histórie pri prihlásení, zakázanie zobrazovania mena posledného prihláseného používateľa a pod. Na takomto krátkom mieste sme naozaj nemohli vymenovať všetky možné nastavenia, ktoré môžeme v systéme Windows prevádzať, mnohé totiž záležia aj od konkrétnej verzie OS Windows. Aj keď je predstavovaný program freeware, je potrebné previesť jeho registráciu, ktorá je, samozrejme, zadarmo a pozostáva zo zadania mena používateľa a e-mailovej adresy, na ktorú príde následne registračné číslo.

Internet: http://www.freshdevices.com/
Download: http://www.freshdevices.com/downfiles.html

Neprehliadnite: