Monopol sa proti regulácií cien poistil už v privatizačnej zmluve!

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002, 19:23

"Slovenská republika po podpise tejto zmluvy neprijme žiadny zákon ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie v oblasti telekomunikácií, ani nezmení žiadny takýto zákon, vyhlášku alebo rozhodnutie (VRÁTANE ROZHODNUTIA O REGULÁCII CIEN) spôsobom, ktorý má podstatný nepriaznivý účinok."

Proti prijímaniu legislatívy, ktorá by ohrozila postavenie Slovenských telekomunikácií na trhu, sa ich strategický partner Deutsche telekom poistil už pri privatizácii v roku 2000. V zmluve o kúpe a upísaní akcií, ktorú má denník SME k dispozícii, sa píše: "Slovenská republika po podpise tejto zmluvy neprijme žiadny zákon ani nevydá žiadnu vyhlášku alebo rozhodnutie v oblasti telekomunikácií, ani nezmení žiadny takýto zákon, vyhlášku alebo rozhodnutie (vrátane rozhodnutia o regulácii cien) spôsobom, ktorý má podstatný nepriaznivý účinok." Takzvaný podstatný nepriaznivý účinok zmluva definuje ako udalosť, ktorá spôsobí alebo je možné pri nej očakávať náklady alebo stratu výnosov viac ako desať miliónov eur.

Neprehliadnite: