API vyzvala Telekom na dialóg pri spustení aDSL

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002, 19:21

Asociácia poskytovateľov Internetu požiadala Slovenské telekomunikácie o vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude rokovať o obchodných, technických a právnych predpokladov pri zavádzaní a testovaní služieb aDSL.

Bratislava, 20.06.2002


Vážená pani Kerstin Gunther,


dovoľte mi ubezpečiť Vás o našom trvalom a úprimnom záujme, uviesť do života prevádzku služieb ADSL v čo najkratšom možnom termíne, prevádzku ktorá bude založená na na nediskrimančných podmienkach a poznaní, že práve spolupráca všetkých telekomunikačných operátorov na trhu môže priniesť žiadané ovocie - zvýšenie penetrácie internetu na Slovensku.


Ako zástupca a predseda Asociácie poskytovateľov Internetu v Slovenskej republike (API), si Vás týmto dovoľujem požiadať o vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z najlepších obchodných, technických a právnych zastupcov Vašej spoločnosti, ktorá bude mať mandát jednať s komisiou vytvorenou na pôde API zo zástupcov delegovaných členmi asociácie. Úlohou spoločnej komisie bude vytvoriť obchodné, technické a právne predpoklady formou otvoreného dialógu a spolupráce pri zavádzaní a testovaní služieb ADSL. Predpokladám, že uvedená forma spolupráce umožní spustenie služieb ADSL a tým aj naplnenie očakávaní koncových klientov v najskoršom možnom termíne.


Vzhľadom na nepravdivé obvinenia, že odmietame spoluprácu s Vašou spoločnosťou, si Vás dovoľujem informovať, že tento dokument bude poskytnutý médiám.


S útou

Ján Vigaš
predseda API

CC: Milan Luknár, Telecommunication office of The Slovak republic
Ladislav Szabó, Antimonopoly office of The Slovak republic

Neprehliadnite: