Zákon o Telekomunikáciach schválený! Uvoľnenie miestnych liniek od 1.1.2003!

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002, 00:00

Ako hlasovali poslanci NR SR pri pozmeňujúcom návrhu o posunutí termínu uvoľnenia miestnych vedení najmenej o rok?

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. (tlač 1470) - druhé čítanie, hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 15 o posunutí termínu uvoľnenia miestnych vedení z 1.1.2003 na 1.1.2004.

Všimnite si hlavne hlasovanie poslancov za Stranu maďarskej koalície a Kresťansko-demokratické hnutie.


Hlasovanie pozrite TU.Neprehliadnite: