Vysoký rast predaja a nové investície Slovanetu

Tlačový servis  /  20. 12. 2004, 20:17

Slovanet dosiahol za prvé tri štvrťroky tržby z predaja tovarov a služieb vo výške 254,2 mil. Sk. Podľa predbežných výsledkov ku koncu októbra objem predaja vzrástol až na 309,7 mil. korún, čo predstavuje prekročenie hodnoty tržieb za celý rok 2003. Investície do nových technológií prevýšili za prvé tri štvrťroky hodnotu 66 mil. Sk, čím sa spoločnosť pripravuje okrem iných aktivít aj na poskytovanie telefónnych služieb.

Podľa predbežných hospodárskych výsledkov dosiahla spoločnosť Slovanet v prvých troch kvartáloch celkové tržby z predaja tovarov a služieb v hodnote 254,2 mil. korún. Za desať mesiacov tržby Slovanetu dosiahli sumu až 309,7 mil. Sk, čím spoločnosť prekročila hodnotu za celý minulý rok. Zisk pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) naďalej naberá vzostupnú tendenciu, v treťom štvrťroku vzrástol na 15,2 mil. korún.

„Prudký rast sme zaznamenali najmä v oblasti služieb virtuálnych privátnych sietí cez MPLS, predaja vysokorýchlostného internetu GoDSL a telefonického pripojenia cez tzv. reverse charging*,“ vysvetľuje Peter Koždoň, generálny riaditeľ Slovanetu. „Ukazuje sa, že staviť na kvalitný tím našich technikov, marketingu, obchodníkov a služieb zákazníkom bolo správne rozhodnutie. Osobitne ma teší pokračujúca dôvera našich dlhoročných klientov, ktorí napriek silnejúcej konkurencii vo výraznej miere prejavili záujem o nové alebo inovované služby z nášho portfólia.“

Slovanet v prvých troch kvartáloch na investície vynaložil viac ako 66 mil. Sk. Veľkú časť prostriedkov vložil do technológie MPLS, ktorá umožňuje klientom z radov stredných a veľkých podnikov jednoduchšiu údržbu a správu územne rozľahlej sieťovej infraštruktúry. Opakované investície do vysokorýchlostného internetu GoDSL počas roka slúžili najmä na zabezpečenie kvality a rýchlosti pripojenia pre prudko rastúci počet klientov tejto služby. Slovanet sa pripravuje na vstup na trh hlasových služieb, preto investoval aj do zakúpenia tranzitnej telefónnej ústredne a do vybudovania ďalších potrebných technických kapacít. Vďaka týmto krokom Slovanet očakáva rýchlejšie zhodnotenie aktív spoločnosti v najbližších rokoch, k čomu by mali prispieť aj nové tržby za telefónne služby určené firmám a domácnostiam.

*reverse charging - spôsob spoplatnenia telefonického pripojenia do internetu, kde všetky poplatky za internet platí zákazník len jednému subjektu – poskytovateľovi pripojenia

Neprehliadnite: