Slovak Telecom: Nové vysielače

Tlačový servis  /  20. 12. 2004, 00:00

Odštepný závod spoločnosti Slovak Telecom, Rádiokomunikácie, o.z., uviedol v posledných dvoch mesiacoch do prevádzky nové televízne vysielače šíriace program STV, ktoré nahradili staršiu generáciu elektrónkových vysielačov.

Sú to vysielače „Jednotky“ - Trenčín 10. kanál, Bratislava 31. kanál, vysielače „Dvojky“ - Bratislava 27. kanál, Nové Mesto nad Váhom 39. kanál, Trenčín 23. kanál, Žilina 35. kanál a Ružomberok 27. kanál. Uvedené vysielače doplnia sieť moderných prevádzkovaných vysielačov, ktoré umožňujú televíznym divákom príjem dvoch zvukov v norme B/G. Zvuk Slovenskej televízie tak môže byť vysielaný ako mono, duo alebo stereo.

Táto zmena u televíznych divákov znamená, že televízny prijímač musí mať zvukovú normu B/G (televíznu normu B/G má až 99 percent TV prijímačov, pričom nastavenie na túto normu prebehne automaticky) a u staršej rady televíznych prijímačov je potrebné urobiť manuálne nastavenie zvukovej normy.

Neprehliadnite: