Slovak Telecom získal certifikát kvality ISO

Tlačový servis  /  20. 12. 2004, 00:00

Slovak Telecom splnil požiadavky normy EN ISO 9001:2000 „v oblasti poskytovania dátových služieb pre kľúčových a veľkých zákazníkov v podnikateľskej oblasti a v štátnej a verejnej správe“.

Certifikát kvality prevzal prezident Slovak Telecomu Ing. Miroslav Majoroš od zástupcov prestížnej medzinárodnej audítorskej spoločnosti RWTÜV na základe úspešného auditu vykonaného touto spoločnosťou 13. decembra tohto roku.

Certifikát je dôkazom, že v Slovak Telecome je zavedený a používaný uznávaný systém manažérsva kvality. Pre zákazníkov tejto spoločnosti je certifikát kvality dôkazom, že spoločnosť Slovak Telecom je schopná dlhodobo poskytovať kvalitné služby spĺňajuce náročné kritéria celosvetovo uznávaného štandardu ISO 9001:2000.

ISO 9001 a ISO 14001

QSCERT - informácie o normách iso 9001 a ISO 14001. Postup pri certifikácii, ekonomické prínosy systému kvality, vplyv iso 9001 na riadenie organizácie.

Neprehliadnite: