Vianočná súťažná otázka o splnomocnencovi vlády pre informatizáciu spoločnosti

Milan Ištván  /  18. 12. 2004, 00:00

Vo Vianočnej súťaži s Partnerstvami pre prosperitu a Inet.sk sa Vás tentokrát pýtame na meno splnomocnenca vlády pre informatiku. Pre troch vyžrebovaných, spomedzi správnych odpovedí, pripravilo občianske združenie Partnertsvá pre prosperitu atraktívne darčekové balíčky.

(prosím neposielajte už správne odpovede, losovanie už prebehlo!)

Vláda Slovenskej republiky dňa 16. novembra 2004 vymenovala splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti. Medzi hlavné úlohy splnomocnenca patria koordinácia aktivít vyplývajúcich zo Stratégie informatizácie spoločnosti i Akčného plánu, koordinácia jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy, legislatívneho zabezpečenia procesu informatizácie či vypracovávanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie vlády.

Splnomocnenec bude tiež zastupovať Slovensko na medzinárodnej úrovni, koordinovať zhromažďovanie a spracovanie informácií týkajúcich sa oblasti informatiky a informatizácie prichádzajúcich z EÚ, OECD, WTO a iných medzinárodných organizácií. Splnomocnenca môže vymenovať a odvolať len vláda na návrh ministra dopravy.

Kto bol to tejto funkcie menovaný?

a) Tibor Papp
b) Mikuláš Kačaljak
c) Miroslav Kukučka

Vaše správne odpovede čakáme do konca roka 2004 na adrese sutaz@inet.sk.

Pre troch vyžrebovaných, spomedzi správnych odpovedí, pripravilo občianske združenie Partnertsvá pre prosperitu (PPP) atraktívne darčekové balíčky.

Žrebovanie prebehlo 8.1.

Výhercami sú:
1. Michal Bosík - Kysucké Nové Mesto
2. Marián Kačur - Stropkov
3. Ján Vozár ml. - Košice

Neprehliadnite: