Posledné záväzné predpisy k zákonu o elektronických komunikáciách sú schválené

Tlačový servis  /  16. 12. 2004, 18:19

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes zverejnil na svojich stránkach http://www.teleoff.gov.sk/Opatrenia/index.html posledné dva všeobecne záväzné predpisy (opatrenia), ktoré mal vydať k zákonu o elektronických komunikáciách.

Opatrenia, ktoré ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla a podrobnosti prevádzkyschopnosti verejných sietí a služieb včera schválila stála komisia Legislatívnej rady vlády. Opatrenia nadobudnú účinnosť 1.1. 2005.

Opatrenia budú zverejnené tento mesiac vo Vestníku TÚ SR a oznam o ich zverejnení v Zbierke zákonov SR. Podrobnosti o prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosť analógových a digitálnych televíznych prijímačov, ktoré mal pôvodne vydať TÚ SR formou opatrenia, budú vydané v januári formou nariadenia vlády SR, ktoré pripravil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s TÚ SR.

Európska komisia nedávno skonštatovala, že osem členských krajín (Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovinsko, Slovensko ešte neimplementovalo sekundárnu legislatívu. V prípade Slovenska to už januári nebude platiť.

Neprehliadnite: