Protimonopolný úrad nariadil pozastavenie pilotnej prevádzky projektu aDSL

Peter Polakovič  /  14. 06. 2002, 18:52

Konaním podnikateľa ST súvisiacim so zavedením poskytovania telekomunikačnej služby na báze technológie aDSL by mohlo dôjsť k deformácií konkurenčného prostredia formou možného obmedzenia, resp. vylúčenia ostatných poskytovateľov telekomunikačných služieb z predmetného trhu.

Takýmto konaním by rovnako mohlo dôjsť k zúženiu voľby resp. úplnej eliminácií výberu poskytovateľa danej služby zo strany spotrebiteľa. Z dlhodobého hľadiska by mohlo dôjsť k zániku konkurencie, čo by sa mohlo odraziť v rozsahu ponúkaných služieb, v ich cene a kvalite. Úrad si je vedomý skutočnosti, že týmto predbežným opatrením dočasné pozastavuje možnosť podnikateľovi ST poskytovať telekomunikačné služby na báze technológie ADSL, čím síce z krátkodobého hľadiska znemožňuje spotrebiteľovi využívať ponúkanú službu, avšak v prípade nevydania predbežného opatrenia by spotrebiteľom vznikla oveľa väčšia ujma vyplývajúca z eliminácie hospodárskej súťaže na danom trhu a možnosti výberu spomedzi rozsahu, kvality a ceny ponúkaných služieb.

Neprehliadnite: