Informácia o priestupkovom konaní voči SR je pravdepodobne nesprávna

Tlačový servis  /  08. 12. 2004, 09:58

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) oslovil Európsku komisiu v súvislosti s informáciou o údajnom priestupkovom konaní voči Slovensku zo strany Európskej komisie (EK), ktoré publikovala agentúra TA SR vo svojej správe zo 6. decembra 2004. EK pred zverejnením takejto informácie zvykne najskôr informovať dotknutú krajinu, čo sa v tomto prípade zatiaľ nestalo.

TÚ SR vzhľadom na tento fakt a informácie EK uvedené v oficiálnej správe predpokladá, že ide o nepresnú, resp. nesprávnu informáciu. TÚ SR zatiaľ oficiálne vyjadrenie EK nedostal.

V agentúrnej správe TA SR sa uvádza informácia, že EK začne voči Slovensku priestupkové konanie za nesprávne uplatňovanie legislatívy EÚ v oblasti elektronických komunikácií.

Materiál EK č. IP/04/1438, ktorý zasielame v prílohe konštatuje, že osem členských krajín (Španielsko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovinsko, Slovensko ešte neimplementovalo sekundárnu legislatívu. V podmienkach Slovenska sú to vyhlášky, resp. všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu. V uvedenom materiále EK nie je ani zmienka o údajnej príprave priestupkového konania voči Slovensku. Belgicko, Česká republika, Estónsko, Grécko a Luxembursko neprijali doteraz ani primárnu legislatívu. Komisia už začala konanie voči časti týchto krajín.

Slovensku zostáva vydať posledné tri všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu, ktoré prešli pripomienkovacím konaním a čakajú na vyjadrenie stálej komisie Legislatívnej rady vlády. Po vyjadrení stálej komisie LRV budú publikované vo Vestníku TU SR a oznam o ich publikovaní bude zverejnený v Zbierke zákonov SR. Týmto bude povinnosť Slovenska splnená.

Neprehliadnite: