eTel získal v akvizícii spoločnosť EuroWeb Czech Republic

Tlačový servis  /  08. 12. 2004, 09:56

eTel prevzal spoločnosť EuroWeb Czech Republic. Šiestou akvizíciou od založenia spoločnosti si eTel Group upevňuje pozíciu lídra v regióne strednej Európy.

Spoločnosť eTel Group, vedúci alternatívny poskytovateľ telekomunikačných služieb pre podnikových zákazníkov v strednej Európe, prevzal akvizíciou spoločnosť EuroWeb Czech Republic.

EuroWeb Czech Republic je poskytovateľom internetových a dátových služieb pre podnikových a rezidenčných zákazníkov v Českej republike. Spoločnosť pôsobí na českom trhu od roku 1995 a v súčasnosti poskytuje služby 450 podnikovým zákazníkom.

„Zo spojenia spoločností eTel a EuroWeb CZ budú profitovať existujúci i potenciálni zákazníci. Spoločnými silami im budeme schopní ponúknuť viac produktov a služieb. Pre eTel je táto akvizícia dôležitá z niekoľkých dôvodov. Prvým z nich je snaha aktívne podporovať konsolidáciu českého telekomunikačného trhu, po druhé akvizícia prináša viac zákazníkov a teda vyšší obrat a v neposlednom rade doplňuje portfólio o niektoré nové služby a know-how“, uvádza Stefan Lager, generálny riaditeľ eTel Česká republika.

„Akvizíciu oznamujeme s veľkou radosťou. K tomuto strategickému rozhodnutiu sme pristúpili v snahe sústrediť sa na poskytovanie služieb na regionálnej úrovni”, dodal k slovám Stefana Lagera Csaba Törő, generálny riaditeľ spoločnosti Euroweb International.

Šiestou akvizíciou v poradí eTel Group konsoliduje pozíciu vedúceho alternatívneho operátora v regióne strednej Európy. Spoločnosť doposiaľ realizovala štyri akvizície v Rakúsku a dve
v Českej republike. V septembri 2004 zavŕšil eTel sériu akvizícií na rakúskom trhu prevzatím spoločnosti Comquest communication services GmbH, ktorej predchádzalo odkúpenie spoločností European Telecommunications International, Millennium Communication Network Gmbh a RSL COM Austria AG. Akvizícia spoločnosti EuroWeb Czech Republic je v poradí druhou na českom trhu po prevzatí spoločnosti Globix, s.r.o. v roku 2000.

Neprehliadnite: