Slovak Telecom už v minulosti upozornil na nejednoznačný výklad predsedu TÚ SR

Tlačový servis  /  02. 12. 2004, 14:01

V súvislosti s upozornením Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) o nesúlade upraveného návrhu zmluvy o prepojení sa preukázalo tvrdenie Slovak Telecomu, že druhostupňové rozhodnutie predsedu TÚ SR je nejasné a pripúšťa rôzny výklad, čo môže spôsobiť ťažkosti pri realizácii prepojenia.

Spoločnosť je presvedčená, že návrh textu prepojovacej zmluvy, ktorý ST predložil alternatívnym operátorom a TÚ SR, nie je v rozpore s rozhodnutím TÚ SR. Z upozornenia taktiež vyplýva, že zámer TÚ SR a samotný výrok rozhodnutia boli pravdepodobne v niektorých častiach odlišné.

Slovak Telecom taktiež predpokladá, že nakoľko ide o komplexnú problematiku, mohlo dôjsť k rozdielnej interpretácii návrhu zmluvy zo strany TÚ SR predovšetkým v ustanoveniach o bankovej záruke, spôsobe prepojenia a spôsobe spoplatňovania niektorých služieb. Spoločnosť je preto pripravená upresniť a jasne vysvetliť význam jednotlivých zmluvných ustanovení.

Slovak Telecom zobral na vedomie druhostupňové rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR vo veci určenia podrobných technických a prevádzkových podmienok prepojenia a metodiky výpočtu ceny zo dňa 28. septembra 2004. Na základe tohto rozhodnutia upravil ST v stanovenej 30 dňovej lehote návrh textu prepojovacej dohody /RIO/. Upravený návrh ST predložil všetkým operátorom, ktorí prejavili záujem, ako aj Telekomunikačnému úradu SR.

Neprehliadnite: