Programujeme v jazyku C# - Diel 2

Michal Čižmár  /  24. 11. 2004, 00:00

V tomto dieli sa ešte nebudeme zaoberať konkrétnym popisom jazyka C# . Spravíme si jednoduchý „Ahoj svet“ program. Takýto program slúži na to, aby začiatočník pochopil čo je to kompilovanie programu a ako sa to robí.

Aby ste mohli skúšať veci popísané v tomto článku, je potrebné aby ste mali nainštalovaný .NET Framework version 2 (zahrňuje kompilátor) . Ešte raz link na jeho stiahnutie (pre veľkú úspešnosť:-)

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b7adc595-717c-4ef7-817b-bdefd6947019&DisplayLang=en

Na začiatok sa musím ospravedlniť, pretože v minulom dieli som dal link na vývojové prostredie, ale sám som túto skompilovanú (.exe)  verziu C SharpCreator-a netestoval.
Zistil som, že  nepôjde nainštalovať, pretože natvrdo vyžaduje verziu .Net Framework 1.1 . Preto choďte ešte raz na stránku :

http://www.sharpdevelop.net/OpenSource/SD/Download/

- stiahnite si len zdrojové súbory (source fles)  C SharpCreator. (okolo 11MB)
- v budúcom dieli si ich jednoducho skompilujeme a dostaneme verziu, ktorá nebude reptať, že chce .Net Framework 1.1 . (Je to celkom jednoduché, maximálne 3 kroky)
 
>> Čo je to kompilovanie programu?
Zatiaľ len veľmi jednoduché vysvetlenie : Programátor napíše zdrojový súbor, čo je vlastne len textový súbor, ktorý obsahuje opis programu v niektorom z programovacích jazykov. Skompilovanie znamená  preloženie programu z programovacieho jazyka do jazyka ktorému rozumie počítač. V prípade C++ je to preložené priamo do strojového jazyka. C# kompilátor vytvorí len akýsi „polotovar“, ktorý sa preloží pre konkrétny typ počítača (to zaobstaráva automaticky .NET Framework) až pri samotnom spustení programu z dôvodov, ktoré som spomínal už  v minulom diely. 

>> Ako nastaviť cestu ku kompilátoru?   
Kompilátor sa volá csc.exe. Ovláda sa z príkazového riadku. Nám stačí zatiaľ vedieť ako skompilovať pár jednoduchých súborov. Všeobecne sa tento príkaz dá zapísať ako: 

csc.exe  MenoSuboru1.cs  MenoSuboru2.cs ...

Pretože kompilátor je uložený v inom adresári ako zdrojový súbor, bolo by veľmi nevýhodné uvádzať  MenoSuboru.cs vždy aj s plnou cestou k nemu. Preto si nastavíme trochu Windows. Návod sa konkrétne týka WindowsXP .

- Kliknite na My Computer (Môj počítač) ľavým tlačítkom.  
- Vyberte Properties (Vlastnosti)
- Teraz záložku Advanced (Rozšírené)
- Enviroment Variables ( Premenné prostredia)
- V Dolnom okne – System Variables (Premenné systému) nájdite Path
- Keď máte označené Path, kliknite na Edit
- Vidíte, že v kolónke Variable Value (Hodnota premennej) je už niečo uložené
- Nič nemažte, len nakoniec textu vložte bodkočiarku  ;   Teraz je to pripravené, aby sme vložili cestu ku kompilátoru csc.exe , teda niečo takéto :
E:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\
Asi aj vy budete mať podobnú adresárovú štruktúru, len písmeno disku sa bude  odlišovať.
- Teraz kliknite OK a zase OK .
-  Aby naše snaženie k niečomu bolo, musíte Windows reštartovať.

>> Test nastavenia cesty ku kompilátoru.

- Otvoríme si príkazový riadok (Kliknite na Štart, Run (Spustiť), napíšte cmd)
- Teraz napíšte csc.exe
- Ak je všetko dobre nastavené, malo by sa objaviť niečo takéto :

Microsoft (R) Visual C# .NET Compiler version 8.00.40607.42
for Microsoft (R) Windows (R) .NET Framework version 2.0.40607
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2003. All rights reserved.

fatal error CS2008: No inputs specified

Objavili sa nám informácie o kompilátore a chybové hlásenie, že sme nezadali žiaden súbor na skompilovanie.

Ak ste niekde spravili chybu, tak sa objaví:

'csc.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

>> Skompilovanie prvého programu:

Vytvorte si nejaký adresár, kde si budete ukladať vaše programy v C#  + podadresár pre prvý program „Ahoj svet“. 

V Notepade (poznámkovom bloku) alebo inom jednoduchom textovom editore (teda nie Microsoft Word) napíšte nasledujúci program :

using System;

public class AhojSvet
{
   public static void Main()
   {
         Console.WriteLine(" Ahoj svet \n");
   }
}

Uložte ho pod menom Program1.cs do adresára, ktorý ste si pred chvíľou vytvorili
Pozn1. : Keď to budete ukladať v Notepade, nastavte ešte kolónku „Save as type“ (Uložiť ako typ) na All Types (Všetky typy), inak by súbor dostal ešte aj príponu .txt . 
Pozn2.:  Pozor na veľké a malá písmená, zátvorky, bodkočiarky atď.

>> Spustenie programu

Teraz si zase spustite príkazový riadok a pomocou príkazu cd sa nastavte na adresár kde ste uložili váš zdrojový súbor.

Napíšte :           csc.exe  Program.cs

Ak kompilátor vypísal nejaké chyby, skontrolujte si, či ste program dobre opísali. Ak Všetko prebehlo v poriadku, tak v adresári pribudol súbor Program.exe. Teraz napíšte Program.exe a objaví sa vám text „Ahoj Svet“. Pozor! Ak program spustíte cez Explorer (Prieskumníka) tak nebudete vidieť výstup programu ! (Pretože program  prebehne rýchlo a vypne sa)
Týmto ste vytvorili Váš prvý program v jazyku C# . GRATULUJEM!

Zdrojový súbor a skompilovaný program si môžete stiahnuť tu:

www.inet.sk/download/user/ahojsvet.zip

V ďalšom dieli si skompilujeme prostredie C SharpCreator a urobíme si v ňom  taktiež program „Ahoj svet“.

Vaše otázky a taktiež námety  píšte na e-mail : micitn@orangemail.sk alebo do diskusie.

      SEE YOU !

Neprehliadnite: