Najbezpečnejší systém proti odpočúvaniu mobilných telefónov

Tlačový servis  /  23. 11. 2004, 13:54

Systém zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi dvoma mobilnými telefónmi. Hovor medzi nimi je nezrozumiteľný pre prípadné odpočúvanie, pretože sa kóduje pri výstupe a dekóduje pri vstupe do mobilu. Takto zašifrovanú informáciu nedokáže dekódovať nikto tretí. Dokonca ani samotní autori systému. Bezpečnosť a spoľahlivosť systému potvrdil Posudok bezpečnosti od spoločnosti Data Security Consulting, s.r.o.

V softvérovom riešení na zamedzenie odpočúvania mobilných telefónov, ktoré vyvinula spoločnosť Silentel, s.r.o. bol použitý najspoľahlivejší šifrovací algoritmus na svete.

„Silentel SecureCall je určený každému, kto potrebuje chrániť svoju mobilnú komunikáciu pred odpočúvaním. Na celom svete a, samozrejme, aj na Slovensku sú známe desiatky prípadov narušenia súkromia a odpočúvania mobilných telefónov. Vo väčšine prípadov ide o snahu získať dôverné a vysoko hodnotné obchodné informácie a vyťažiť z nich maximum“, povedal Ing. Igor Kočiš, riaditeľ spoločnosti Silentel.

Systém zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi dvoma mobilnými telefónmi. Hovor medzi nimi je nezrozumiteľný pre prípadné odpočúvanie, pretože sa kóduje pri výstupe a dekóduje pri vstupe do mobilu. Takto zašifrovanú informáciu nedokáže dekódovať nikto tretí. Dokonca ani samotní autori systému. Bezpečnosť a spoľahlivosť systému potvrdil Posudok bezpečnosti od spoločnosti Data Security Consulting, s.r.o.

Na využívanie systému stačí vlastniť kompatibilný mobilný telefón a nainštalovanú aplikáciu Silentel SecureCall, ktorá zabezpečuje šifrovanie hovoru. Podmienkou na bezpečný telefonát je používanie rovnakého systému obidvoma telefonujúcimi.

Silentel SecureCall je softvérová aplikácia, ktorá šifruje hovor cez GSM mobilný telefón a úplne znemožňuje jeho odpočúvanie.

Na šifrovanie používa algoritmus AES 256, v súčasnosti svetovo najvyšší štandard v bezpečnosti. Algoritmus vyvinuli špičkoví belgickí kryptológovia Vincent Rijmen a Joan Daemen. V júni 2003 schválila tento algoritmus americká vláda ako prostriedok na ochranu „klasifikovaných informácií“ s najvyšším stupňom utajenia TOP SECRET. Takýto stupeň sa vyžaduje napríklad pri ochrane strategických armádnych informácií alebo informácií súvisiacich s bezpečnosťou štátu. Bezpečnosť systému dokladuje aj Posudok bezpečnosti, ktorý vypracovala spoločnosť Data Security Consulting, s.r.o. Z jej záverov vyplýva, že šifrovací algoritmus AES, ktorý je použitý na vlastné šifrovanie hlasovej komunikácie, je najsilnejší štandardizovaný šifrovací algoritmus a v použitej verzii AES-256 je považovaný za dlhodobo bezpečný. Jeho kvalitu potvrdili aj vykonané štatistické testy.

Vyvinuté boli dva produkty. Verzia SecureCall Standard obsahuje softvérový šifrovací modul, ktorý zabezpečuje plnohodnotné kryptovanie hovoru algoritmom AES 256. Autentifikácia, úložisko a manažment kľúčov sa realizujú priamo v mobilnom telefóne. Komunikácia sa uskutočňuje v režime half-duplex, čo znamená, že v jednom okamihu môže hovoriť iba jeden účastník. Funguje obdobne ako pri vysielačkách Walkie-Talkie.

Verzia Professional má kompletný súbor funkcií verzie Standard a navyše obsahuje hardvérový modul SecureSafe. V porovnaní s verziou Standard umožňuje úplnú duplexnú (full-duplex) komunikáciu, čím podstatne zvyšuje užívateľský komfort. Obe verzie využívajú rovnaký softvérový šifrovací modul, a teda úroveň bezpečnosti šifrovania hovoru je pri oboch verziách identická.

Úlohou hardvérového modulu SecureSafe je zabezpečiť autentifikáciu a manažment kľúčov a zároveň slúžiť ako bezpečné úložisko kľúčov. SecureSafe sa s mobilným telefónom spája pomocou rozhrania Bluetooth.

Verziu Professional možno kedykoľvek prepnúť do čisto softvérového režimu verzie Standard. Táto vlastnosť umožňuje používanie verzie Professional aj v momente, keď je hardvérový modul SecureSafe nedostupný, napríklad ak má vybitú batériu alebo ak ho volajúci nemá práve pri sebe.


zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: