Nástup kyber-zamestnancov?

Tlačový servis  /  23. 11. 2004, 00:00

eTrium Corporation, a.s., so sídlom v Českej republike, ohlásila dokončenie vývoja inovatívnej technológie eTrium® a vytvorenie prvého Univerzálneho Informačného Robota (eTriumUIR). Vďaka robotovi eTriumUIR sa softwarovým firmám výrazne znížia náklady na tvorbu a údržbu informačných systémov. Virtuálny robot eTriumUIR je krokom od informačných systémov smerom k virtuálnym zamestnancom - biznis asistentom.

The company eTrium Corporation, Inc., based in the Czech Republic (Europe) announced the completion of the innovative technology eTrium® and the creation of the first Universal Information Robot (eTriumUIR). Thanks to the robot eTriumUIR software companies can radically reduce costs for the creation and maintenance of information systems.

"Virtuálny robot eTriumUIR je krokom od informačných systémov smerom k virtuálnym zamestnancom - biznis asistentom. Robot nemá hmotné telo a "býva" v kyberpriestore - tvorenom informačným systémom organizácie, firemným intranetom a prípadne i internetom." predstavil virtuálneho robota Zdenko Staníček, Ph.D., člen predstavenstva eTrium Corporation, a.s. a spoluautor technológie. Robot eTriumUIR sídli na serveri firmy, ktorá si ho zakúpi alebo prenajme, cez osobné počítače a mobilné zariadenia komunikuje s manažérmi a zamestnancami a plní ich požiadavky. Naučí sa, ako konkrétna organizácia funguje a priebežne sa prispôsobuje jej aktuálnym potrebám. Komunikácia s ním prebieha mierne formalizovaným prirodzeným jazykom. Robot prispôsobí svoje vyjadrovanie komunikačným zvyklostiam toho prostredia, v ktorom pracuje. Je schopný komunikovať viacjazyčne a prekladať medzi jazykmi. Dokáže sa dohovoriť i s inými počítačovými systémami, pretože je schopný naučiť sa ovládať ich a rozumieť im. Naučí sa správať podľa smerníc firmy, pre ktorú pracuje a tiež sledovať ich dodržiavanie. Je schopný extrahovať zo správania sa organizácie nové znalosti a súvislosti, ktoré pomáhajú znižovať náklady realizovaných biznis procesov.

Uvedenie robota eTriumUIR na trh bude výzvou pre začiatok novej generácie informačných systémov založených na kombinácii prvkov umelej inteligencie, spracovania prirodzeného jazyka, pravidlových systémov (Business Rules Engines) a univerzálnosti riešení. Ako hlavný faktor úspešného začiatku novej generácie IS však budú nízke náklady na prevádzku nových IS a ich vysoká flexibilita. Robot eTriumUIR poskytuje oboje.

Robota eTriumUIR vlastní a poskytuje spoločnosť eTrium Corporation, a.s.. Jej cieľom je dokončiť práce na zrobustnení robota eTriumUIR a predať špičkovú technológiu eTrium® a robota eTriumUIR niektorému z globálnych hráčov na poli informačno-komunikačných technológií.

Robot eTriumUIR bude na jeseň 2004 pilotne nasadený pre dve firmy v strednej Európe. Od januára 2005 si budú môcť virtuálneho robota eTriumUIR zakúpiť prví zákazníci vo svete.

zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: