Slovanet odstraňuje problémy s výpadkami DSL služieb

Tlačový servis  /  16. 11. 2004, 20:31

Slovanet v poslednom období zaznamenal niekoľko výpadkov služieb DSL. Intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi, aby sa prerušenia prevádzky týchto služieb v budúcnosti neopakovali. Slovanet sa za vzniknuté problémy ospravedlňuje a plánuje odškodniť dotknutých klientov.

V posledných dvoch týždňoch spoločnosť Slovanet zaznamenala viacero kratších a dlhších výpadkov DSL služieb. Slovanet sa všetkým klientom týchto služieb ospravedlňuje a plánuje ich primeraným spôsobom odškodniť. Zároveň technickí pracovníci Slovanetu vykonávajú opatrenia, aby sa výpadky služieb DSL v budúcnosti neopakovali. Intenzívne pri tom spolupracujú so svojimi dodávateľmi. Hlavným dodávateľom je spoločnosť Slovak Telecom, ktorá prostredníctvom služby ISP GATE a v konečnom dôsledku aj prostredníctvom ST DSL prípojok zabezpečuje prepojenie užívateľov služieb DSL so sieťou Slovanetu.

Slovanet vynakladá investície do nových technických zariadení, aby umožnil svojim klientom využívať internet s vyššou rýchlosťou a kvalitou prenosu dát, aby výpadky v budúcnosti už nenastali. Problémy so sieťou sa týkajú výlučne služieb DSL, ostatné služby sú poskytované bez výpadkov. Slovanet sa touto cestou ospravedlňuje za vzniknuté problémy. Všetci dotknutí klienti budú v čo najbližšej dobe informovaní o spôsobe odškodnenia.

zdroj: Slovanet

Neprehliadnite: