Poradca Slovak Telecomu, Wood & Company, ukončil hĺbkový audit Rádiokomunikácií

Tlačový servis  /  10. 11. 2004, 00:00

Poradca Slovak Telecomu, Wood & Company, ukončil pred niekoľkými týždňami hĺbkový audit Rádiokomunikácií, o.z. a do konca roku 2004 navrhne modely odplatného prevodu časti majetku vrátane aktív a pasív, ktorá súvisí s poskytovaním rádiokomunikačných služieb.

Spoločnosť Slovak Telecom pokračuje v príprave odpredaja Rádiokomunikácií, o.z. spoločne so svojim poradcom v pripravovanej transakcii, firmou Wood & Company. Poradenská spoločnosť po ukončení hĺkového auditu v súčasnosti pripravuje časový harmonogram, optimálnu stratégiu a štruktúru transakcie, ktoré budú následne predložené na schválenie príslušným orgánom spoločnosti Slovak Telecom.

Pripravované kroky v naštartovanom procese odčleňovania Rádiokomunikácií nie sú v konflikte s predbežným opatrením Najvyššieho súdu SR. Spoločnosť Slovak Telecom je presvedčená, že Najvyšší súd SR v najbližšej dobe rozhodne vo veci samej a transakcia bude môcť byť ukončená v budúcom kalendárnom roku.

zdroj: tlačová správa ST

Neprehliadnite: